Johann Bernoulli lezingen

De Johann Bernoulli Stichting voor de Wiskunde te Groningen beoogt het wekken van belangstelling voor de wiskunde. Daartoe wordt jaarlijks een bekend wiskundige of mathematisch fysicus uitgenodigd om een voordracht te geven, die voor een breed wetenschappelijk publiek is bestemd.

Johann Bernoulli (Basel 1667-Basel 1748) was een opmerkelijke wiskundige. Kort na 1690 zorgde hij samen met zijn broer Jakob en met L'Hospital voor een doorbraak van de differentiaal- en integraalrekening, die Leibniz eerder in enkele moeilijk te begrijpen artikelen had ingevoerd. Bernoulli was een goed didacticus en een meester in het formuleren en oplossen van fundamentele problemen, maar opmerkelijk was ook de absolute zekerheid waarmee hij voor een leven als wiskundige koos. Tegen de wil van zijn vader ging hij het vak studeren en toen hij niet in Basel aan de slag kon komen trok hij met vrouw en kind in 1695 naar Groningen waar hij tien jaar zou blijven. Johann Bernoulli was een markante en tragische persoonlijkheid; zijn leven wordt gekenmerkt door grote productiviteit, maar ook door vele conflicten met vakgenoten, andere wetenschappers en theologen.

Son Esprit vit la vérité,
Et son coeur connut la justice,
Il a fait l'honneur de la Suisse
Et celui de l'humanité.

Voltaire