Johann Bernoulli Stichting voor de Wiskunde te Groningen

Rudolf Adriaan Mees 1844-1886

Rudolf Adriaan Mees (Rotterdam 27 September 1844 - Groningen 15 February 1886) was a professor at the University of Groningen between 1868 and 1886.

Literatuur over R.A. Mees:

Publicaties van R.A. Mees:

 • 1867. De Trillingsrichting in het Regtlijnig gepolariseerde Licht. Academisch Proefschrift 12 Juni 1867.
 • 1868. Het Onderwijs in de Natuurwetenschappen een noodzakelijk bestand- deel van elke beschaafde opvoeding. Redevoering ter aanvaarding van het Hoogleeraarsambt aan de Hoogeschool te Groningen, uitgesproken 7 October 1868.
 • 1870. Onder de Rubriek: Mengelwerk van het Volksblad 150 Jaarg. No. 50 en 51, 15 en 22 Dec. 1870: Eene schijnbare tegenstrijdigheid op het gebied der kleurentheorie.
 • 1871. In een duitsch tijdschrift een artikel, gedateerd Groningen 27 Febr. 1871, Ueber das Avogadro'sche Gesetz.
 • In hetzelfde tijdschrift eene Erwiderung, gedateerd Groningen October 1871.
 • 1874. In het Maandblad voor Natuurwetenschappen Jaarg. 4 No. 5: Een paar College-proeven, gedateerd: Groningen, Mei 1874
 • 1875. In de Verslagen en Mededeelingen der Kon. Acad. v. Wetenschappen. Afd, Natuurkunde, ae Reeks, Dl. IX, 1875: Over den invloed van de Beweging der Trillingsbron op de intensiteit der door haar uitgezonden trillingen.
 • Vertaling van hetzelfde in de Archives Néerlandaises, T. XII.
 • 1876. In de Verslagen en Mededeelingen der Kon. Acad. v. Wetenschappen. Afd. Natuurkunde, 2e Reeks, Dl. X, 1876: Onderzoekingen omtrent de theorie der vlammen. Vertaling van hetzelfde in de Archives Néerlandaises T. XII.
 • 1877. Nieuwe Denkbeelden op Natuurkundig Gebied. Redevoering den isten Oct. 1877 uitgesproken bij de overdracht van het Rectoraat der Hoogeschool te Groningen.
 • 1878. Verslagen en Mededeelingen der Kon. Acad. v. Wetenschappen. Afd. Natuurkunde, 2e Reeks, Dl. XIII, 1878: Over de Theorie van den Radiometer. Resumé van hetzelfde in de Archives Néerlandaises T. XIV.
 • 1879. Verslagen en Mededeelingen der Kon. Acad. v. Wetenschappen. Afd. Natuurkunde, 2e Reeks, DI. XIV, 1879: Bepaling van de samendrukbaarheid van Water, volgens de methode van Jamin en met behulp van den Manometer van Regnault.
 • 1880. Verslagen en Mededeelingen der Kon. Acad. v. Wetenschappen. Afd. Natuurkunde, 2e Reeks, Dl. XV, Over de Methode van Jamin ter bepaling van de samendrukbaarheid der vloeistoffen.
 • 1880. Verslagen en Mededeelingen der Kon. Acad. v. Wetenschappen. Afd. Natuurkunde, ze Reeks, Dl. XV, De voortplanting van vlakke geluidsgolven in Gassen volgens de kinetische Gastheorie.
 • 1883. Verslagen en Mededeelingen der Kon. Acad. v. Wetenschappen. Afd Natuurkunde, ae Reeks, Dl. XIX, 1883: Uitkomsten van Waarnemingen met den Piezometer.

Mathematics Genealogy Project voor R.A. Mees

[HWB en HSVdS Augustus 2018 - IN AANBOUW]