Johann Bernoulli Stichting voor de Wiskunde te Groningen

Pieter Hendrik Schoute 1846-1913

Pieter Hendrik Schoute (Wormerveer 21 January 1846 - Groningen 18 April 1913) was a professor at the University of Groningen between 1881 and 1913.

Pieter Hendrik Schoute werd 21 Januari 1846 te Wormerveer geboren. Hij studeerde eerst te Delft aan de toenmalige Polytechnische school, waar hij 12 Juli 1867 het diploma van Civiel Ingenieur verwierf. Zich meer tot de zuivere wiskunde aangetrokken gevoelend zette hij zijn studien aan de Leidsche Universiteit voort, waar hij 22 Juni 1870 tot Doctor in de Wis- en Natuurkunde promoveerde op een proefschrift, getiteld: Homografie en hare toepassing op de oppervlakken van den tweeden graad. Na als leeraar werkzaam geweest te zijn aan Hoogere Burgerscholen te Nijmegen (Jan. 1871 - Sept 1874) en den Haag (Sept. 1874 - Sept. 1881) werd hij tot Hoogleeraar in de wiskunde aan de Groningsche Universiteit benoemd, welk ambt hij 29 September 1881 aanvaardde met een redevoering over: De kegelsneden in de projectivische meetkunde, een historische schets. Gedurende den cursus 1892 -1893 bekleedde hij de waardigheid van Rector Magnificus, welke hij aan zijn opvolger overdroeg met een redevoering over: Het voorbereidend onderwijs in meetkunde. In zijn volle werkzaamheid is hij 18 April 1913 plotseling overleden aan een kwaal, die reeds meerdere jaren zijn krachten ondermijnd had. Van vele geleerde genootschappen was Schoute lid. Vermeld zij slechts zijn lidmaatschap sinds 1886 van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Op 31 Augustus 1912 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw. Talrijk zijn de grootere en kleinere opstellen in verschillende binnen- en buitenlandsche tijdschriften, die van zijn hand verschenen zijn, te talrijk om hier alle te kunnen worden opgesomd. Ook zagen enkele leerboeken van zijn hand het licht.

TITELBLAD HANDBOEK der KOSMOGRAFIE

OVERLIJDENSADVERTENTIE

BEGRAFENIS

Literatuur over P.H. Schoute:

 • W. Bosma, Een rubriek van P.H. Schoute in Eigen Haard, 1882-84. Wiskundige Verpoozingen. Nieuw Archief voor Wiskunde 10(1) (2009) 42-47
 • H.S.M. Coxeter, Polytopes in the Netherlands. Nieuw Archief voor Wiskunde 26(1) (1978) 116-141
 • H. Fehr, P.H. Schoute. L'Enseingement mathématique 40 (1913) 254-255
 • R. Fokkink, Wie weet wie Willem Wijthoff was? Nieuw Archief voor Wiskunde 5 '17(4) (2016) 275-280
 • Geometrische Modellen van P.H. Schoute
 • P. van Geuns, De familie Schoute 1650 - heden. Handelaren in olie, fabrikanten van cacao, Beoefenaren der wetenschap. Reeuwijk 2008 ??
 • Jaarboeken van de Rijksuniversiteit Groningen 1912-1913
 • D.J. Korteweg, Levensbericht P.H. Schoute. Verslag Afdeling Natuurkunde KAW april 1913
 • J.J. O'Connor and E.F. Robertson, P.H. Schoute. MacTutor History of Mathematics archive, St Andrews UK
 • Irene Polo-Blanco, Theory and History of Geometric Models. Proefschrift, Groningen 2007
 • Irene Polo-Blanco, Alicia Boole Stott, a geometer in higher dimension. Historia Mathematica 35(2) (2008) 123-139
 • Dirk Schoute, Huizinga's jeugdjaren. De Gids 111 (1948) 190-215
 • Fred. Schuh, In memoriam Pieter Hendrik Schoute. Studenten Almanak Groningen (1914) 75 ??
 • J.J. Sylvester, On the method of recipocants. Nature 33 (1886)
 • J. Top and E. Weitenberg, Schoute herschijnt. Nieuw Arch. Wisk. 5/12(2) (2011) 116-120
 • J. Top, Vizualizing Surfaces by the Groningen Geometer P.H. Schoute

Publicaties van P.H. Schoute:

 • (met A. Boole Scott, A. Brester, J.W. Giltay, J.W.A. Haagen Smit, C. Hoitsema, Fred. Schuh en A. Toxopeus) DE AANTALLEN KWADRATISCHE HYPERRUIMTEN IN DE RUIMTE VAN VIJF AFMETINGEN. Verhandelingen Natuurkunde, Eerste Sectie 9(1-7) (1905-1908)
 • On the cyclographic space representation of Joachimstahl's circles. Proceedings 1 (1899), 1-7
 • A geometrical interpretation of the invariant II (ab)2 of a binary form a2n of even degree. Proceedings 1 (1899), 313-321
 • On rational twisted curves. Proceedings 2 (1900), 421-428
 • On the locus of the centre of hyperspherical curvature for the normal curve of n-dimensional space. Proceedings 2 (1900), 527-534
 • The theorem of JOACHIMSTHAL of the normal curves. Proceedings 2 (1900), 593-599
 • On a spacial anharmonic ratio of curves Qn of order n in the space Sn with n dimensions. Proceedings 3 (1901), 255-264
 • Considerations in reference to a configuration of Segre. (1st part). Proceedings 4 (1902), 203-214
 • Considerations in reference to a configuration of SEGRE (2nd part). Proceedings 4 (1902), 251-264
 • On the connection of the planes of position of the angles formed by two spaces Sn passing through a point and incident spacial systems. Proceedings 5 (1902), 53-56
 • Relations between diagonals of parallelotopes. Proceedings 5 (1902), 540-543
 • Centric decomposition of polytopes. Proceedings 6 (1904), 366-368
 • Plücker's numbers of a curve in Sn. Proceedings 6 (1904), 501-505
 • Regular projections of regular polytopes. Proceedings 6 (1904), 783-785
 • On the equation determining the angles of two polydimensional spaces. Proceedings 7 (1905), 340-341
 • The formulae of Guldin in polydimensional space. Proceedings 7 (1905), 487-493
 • On non-linear systems of spherical spaces touching one another. Proceedings 7 (1905), 562-572
 • A tortuous surface of orde six and of genus zero in space Sp4 of four dimensions. Proceedings 8 (1905), 489-498
 • A particular series of quadratic surfaces with eight common points and eight common tangential planes. Proceedings 8 (1906), 754-767
 • The locus of the cusps of a threefold infinite linear system of plane cubics with six basepoints. Proceedings 9 (1907), 534-544
 • The section of the measure-polytope Mn of space Spn with a central space Spn-1 perpendicular to a diagonal. Proceedings 10 (1908), 485-499
 • (with A. Boole Scott) On five pairs of four-dimensional cells derived from one and the same source. Proceedings 10 (1908), 499-503
 • Fourdimensional nets and their sections by spaces, 1st part. Proceedings 10 (1908), 536-545
 • On fourdimensional nets and their sections by spaces (2nd part). Proceedings 10 (1908), 636-647
 • The sections of the net of measure polytopes Mn of space Spn with a space Spn-1 normal to a diagonal. Proceedings 10 (1908), 688-698
 • On groups of polyhedra with diagonal planes derived from polytopes. Proceedings 11 (1909), 277-290
 • On fourdimensional nets and their sections by spaces (3rd part). Proceedings 11 (1909), 380-393
 • On fourdimensional nets and their sections by spaces (4th part). Proceedings 11 (1909), 543-554
 • On the relation between the vertices of a definite sixdimensional polytope and the lines of a cubic surface. Proceedings 13 (1910), 375-383
 • (with A. Boole Scott) Reciprocity in connection with semiregular polytopes and nets. Proceedings 13 (1910), 384-386
 • The pentagonal projections of the regular fivecell and its semiregular offspring. Proceedings 14 (1911), 61-71
 • The characteristic numbers of the prismotope. Proceedings 14 (1911), 424-428
 • Surfaces, twisted curves and groups of points as loci of vertices of certain systems of cones (first paper). Proceedings 14 (1911), 495-503
 • REGELMÄSSIGE Schnitte und Projectionen DES ACHTZELLES UND DES SECHSZEHNZELLES IM VIERDIMENSIONALEN RAUME. Verhandelingen Natuurkunde, Eerste Sectie deel 2, nummer 2 (1894), 1-12
 • REGELMÄSSIGE Schnitte und Projectionen DES VIERUNDZWANZIGZELLES IM VIERDIMENSIONALEN RAUME. Verhandelingen Natuurkunde, Eerste Sectie 2(4) (1894), 1-17
 • REGELMÄSSIGE SCHNITTE UND PROJECTIONS DES HUNDERTZWANZIGZELLES UND SECHSHUNDERTZELLES IM VIERDIMENSIONALEN RAUME. Verhandelingen Natuurkunde, Eerste Sectie 2(7) (1894), 1-26
 • Het Vierdimensionale Prismoïde. Verhandelingen Natuurkunde, Eerste Sectie 5(2) (1896), 1-20
 • Les hyperquadriques dans l'espace à quatre dimensions. (Étude de géométrie énumérative). Verhandelingen Natuurkunde, Eerste Sectie 7(4) (1900), 1-66
 • Regelmäßige Schnitte und Projektionen des Hundertzwangzigzelles und des Sechshundertzelles im vierdimensionalen Raume (2te Abhandlung). Verhandelingen Natuurkunde, Eerste Sectie 9(4) (1907), 1-32
 • (with A. Boole Scott) On the sections of a block of eightcells by a space rotating about a plane. Verhandelingen Natuurkunde, Eerste Sectie 9(7) (1908), 1-25
 • Analytical treatment of the polytopes regularly derived from the regular polytopes. Verhandelingen Natuurkunde, Eerste Sectie 11(3) (1911), 1-82
 • Analytical treatment of the polytopes regularly derived from the regular polytopes. (Sections II, III, IV). Verhandelingen Natuurkunde, Eerste Sectie 11(5} (1913), 1-108
 • J. Cardinaal, A posthumous work of Dr. P.H. Schoute. Proceedings 18 (1916), 1173-1174
 • (published posthumously by J. Cardinaal) Analytical treatment of the polytopes regularly derived from the regular polytopes. (Section V). Verhandelingen Natuurkunde, Eerste Sectie 12(2} (1916), 43-107
 • Leerboek der Kosmografie Sijthoff 1876
 • Handboek der Kosmografie ????
 • Mehrdimensionale Geometrie. Erster Teil: Die linearen Räume. Göschen Leipzig 1902
 • Mehrdimensionale Geometrie. Zweiter Teil: Die Polytope. Göschen Leipzig 1905

Proefschriften geschreven onder leiding van P.H. Schoute

 • Heiko Frederik Huisken (Rotterdam). De doorsnijding eener drieassige ellipsoide door een vlakkenbundel. 31 Maart 1896
 • Willem Bouwman (Dwingeloo) cum laude. De Plücker'sche grootheden der deviatiekromme. 31 Maart 1896
 • Elibert Jensema (Stedum). Een krommenbundel van den derden en een krommennet van den vierden graad, 9 Februari 1900
 • Aisso Toxopeus (Lalleweer) privaat, cum laude. Inleiding tot de bepaling van het aantal kwadratische hyperruimten in de ruimte van vijf afmetingen. 3 December 1900
 • Arnoldus Kijlstra (Beers) privaat. Ruimte beschouwingen in verband met den Pascalschen zeshoek. 7 April 1903
 • Gerardus Azing Schönfeld (Groningen). De kromme van den vierden graad in de vierdimensionale ruimte. 14 Juni 1904
 • Jan C. Wildervanck Lzn. (Lippenhuizen) cum laude. De verschillende krommingen eener gewrongen kromme der vierdimensionale ruimte. 17 December 1904
 • Pieter Middel (Winschoten). De trisectie van den hoek. 15 Februari 1906
 • Marten Jan de Boer (Noordhorn). De rationale krommen van den vijfden graad in $R_{5}$ en $R_{4}$. 21 Maart 1907
 • Willem van der Woude (Ooster-Nijkerk) cum laude. Over elkaar snijdende normalen aan een ellipsoide en hyperellipsoide. 4 Mei 1908
 • Koene Willem Rutgers (Groningen) cum laude. Over de voortbrenging van oppervlakken van den zesden graad door projectieve oppervlakkenbundels. 6 Juli 1912

Publicaties van P.H. Schoute op MathSciNet

Mathematics Genealogy Project voor P.H. Schoute

Bronnen: KNAW Digital Library, KNAW Overige publicaties, CKCC – Virtual Research Environment, Diverse publicaties, Illustratiedatabanken, Wetenschappelijke instrumenten en objecten, Digitale bibliotheken en archieven (met dank aan Robbert Fokkink en Tom Koornwinder)

[HWB en HSVdS Maart 2019 - in voorbereiding]