Johann Bernoulli Stichting voor de Wiskunde te Groningen

Pieter Hendrik Schoute 1846-1913

Pieter Hendrik Schoute (Wormerveer 21 January 1846 - Groningen 18 April 1913) was a professor at the University of Groningen between 1881 and 1913.

Pieter Hendrik Schoute werd 21 Januari 1846 te Wormerveer geboren. Hij studeerde eerst te Delft aan de toenmalige Polytechnische school, waar hij 12 Juli 1867 het diploma van Civiel Ingenieur verwierf. Zich meer tot de zuivere wiskunde aangetrokken gevoelend zette hij zijn studien aan de Leidsche Universiteit voort, waar hij 22 Juni 1870 tot Doctor in de Wis- en Natuurkunde promoveerde op een proefschrift, getiteld: Homografie en hare toepassing op de oppervlakken van den tweeden graad. Na als leeraar werkzaam geweest te zijn aan Hoogere Burgerscholen te Nijmegen (Jan. 1871 - Sept 1874) en den Haag (Sept. 1874 - Sept. 1881) werd hij tot Hoogleeraar in de wiskunde aan de Groningsche Universiteit benoemd, welk ambt hij 29 September 1881 aanvaardde met een redevoering over: De kegelsneden in de projectivische meetkunde, een historische schets. Gedurende den cursus 1892 -1893 bekleedde hij de waardigheid van Rector Magnificus, welke hij aan zijn opvolger overdroeg met een redevoering over: Het voorbereidend onderwijs in meetkunde. In zijn volle werkzaamheid is hij 18 April 1913 plotseling overleden aan een kwaal, die reeds meerdere jaren zijn krachten ondermijnd had. Van vele geleerde genootschappen was Schoute lid. Vermeld zij slechts zijn lidmaatschap sinds 1886 van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Op 31 Augustus 1912 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw. Talrijk zijn de grootere en kleinere opstellen in verschillende binnen- en buitenlandsche tijdschriften, die van zijn hand verschenen zijn, te talrijk om hier alle te kunnen worden opgesomd. Ook zagen enkele leerboeken van zijn hand het licht.

Collaboration with Alicia Boole Stott. Alicia Boole Stott (1860 - 1940) was a daughter of the mathematician George Boole (see appendix for more about Boole Stott). An amateur mathematician without formal training she had built models of four-dimensional objects. Photographs of these models were sent to Schoute who became very interested and soon they were collaborating. He encouraged her to publish her results, which resulted in three publications.

From left to right: Margaret Taylor, Mary Stott, P.H. Schoute, G.I. Taylor, A. Boole Stott

Schoute and Boole Stott would collaborate till his death; many a summer was spent in Hever, where Alicia's maternal niece Ethel Everest had a house. This collaboration resulted in three joint publications. After Schoute's death his successor Barrau arranged an honorary degree for Alicia when the university celebrated its 300th anniversary in 1914. When Schoute died she apparently did not continue her investigations (however her geometrical interest was revived when she met Coxeter in 1930).

De intensieve samenwerking tussen Pieter Hendrik en Alicia Boole Stott leidde onder de Groningse wiskundigen, zelfs een halve eeuw later, toen achterkleinkinderen in Groningen wiskunde gingen studeren, tot het overgeleverde gerucht dat Pieter Hendrik Schoute "veelvuldig met een vrouw in Londen in de vierde dimensie verkeerde".

 • A. Boole Stott. On certain series of sections of the regular four-dimensional hypersolids. Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam 7 (3) (1900) 1-21
 • A. Boole Stott. On models of 3-dimensional sections of regular hypersolids in space of 4 dimensions. Report of the Annual Meeting British association for the Advancement of Science 77 (1907) 460-461
 • A. Boole Stott. Geometrical deduction of semiregular from regular polytopes and space fillings. Verhandelingen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 11 (1) (1910) 3-24
 • A. Boole Stott and P.H. Schoute. Over vijf paren uit een zelfde bron afgeleide vierdimensionale cellen. Verslagen der zittingen van de Wiskunde en Natuurkundige Afdeeling der Koninklijke Akademie van Wetenschappen 16 (1907) 482-487; In English: Proceedings of Sciences. Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, 10 (1907), pp. 499-503
 • A. Boole Stott and P.H. Schoute. On the sections of a block of eight-cells by a space rotating about a plane. Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam 9 (7) (1908) 3-25
 • A. Boole Stott and P.H. Schoute. Over wederkeerigheid in verband met halfregelmatige polytopen en netten.Verslagen der zittingen van de Wiskunde en Natuurkundige Afdeeling der Koninklijke Akademie van Wetenschappen 19 (1910) 373-375; In English: Proceedings of Sciences. Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, 13 (1910) 384-386

TITELBLAD HANDBOEK der KOSMOGRAFIE

OVERLIJDENSADVERTENTIE

BEGRAFENIS

Literatuur over P.H. Schoute:

Verpoozingen van P.H. Schoute

 • Wiskundige Verpoozingen I. De overvaart. Eigen Haard 8 (1882) 160–162
 • Wiskundige Verpoozingen II. De bruggen over den Pregel. Eigen Haard 8 (1882) 248–251
 • Wiskundige Verpoozingen III. Het doolhof. Eigen Haard 8 (1882) 286–288
 • Wiskundige Verpoozingen IV. De toovervierkanten. Eigen Haard 8 (1882) 345–348
 • Wiskundige Verpoozingen V. De paardesprong. Eigen Haard 8 (1882) 421–424
 • Wiskundige Verpoozingen VI. De acht koninginnen op het schaakbord. Eigen Haard 8 (1882) 580–582; 592–594
 • Wiskundige Verpoozingen VII. Het eenzaamheidsspel. Eigen Haard 9 (1883) 200–203; 212–215
 • Wiskundige Verpoozingen. Het tweetallig stelsel. Eigen Haard 9 (1883) 345–348
 • Wiskundige Verpoozingen. De Chineesche Ringen. Eigen Haard 9 (1883) 428–431
 • Wiskundige Verpoozingen. Het Vijftienspel. Eigen Haard 9 (1883) 540–543; 588–591
 • Correspondentie en Verbeteringen. Eigen Haard 9 (1883) 604
 • De ringen van Brahma. Eigen Haard 10 (1884) 274–276; 286–287

Publicaties van P.H. Schoute:

 • Homografie en hare toepassing op de oppervlakken van den tweeden graad. Proefschrift. S.C. van Doesburgh, Leiden, 1870
 • Homographie et son application à la théorie des surfaces de second ordre. Arch. Neerl. 6 (1871) 348-358
 • Dierkundige tabel. Adolf Blomhert, Nijmegen, 1872
 • Handboek der Kosmografie. A.W. Sijthoff, 1875
 • Leerboek der Kosmografie A.W. Sijthoff 1876
 • De voortbrenging van krommen door middel van projectivische krommenbundels. Nieuw Archief voor Wiskunde 4 (1878) 182-193
 • Eenige beschouwingen naar aanleiding van het grootste aantal veelvoudige punten eener algebraische kromme. Verslagen Natuurkunde (2e reeks) 13 (1878) 96-138
 • Eenige algemeene beschouwingen omtrent ruimtekrommen. Verslagen Natuurkunde (2e reeks) 14 (1879) 251-303
 • Sur la transformation conjugée. Association Francaise pour l'avancement des Sciences, Compte Rendu de la 8e session, Montpellier (1879) 194-205
 • (met E. Dewulf) Construire une courbe rationnelle du quatrième ordre qui ait deux points doubles en $a_1$ et $a_2$ et qui passe par les septs points simples $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$. Bull Sciences Math. (2) 3 (1879), 383-400
 • De la projection sur une surface. ASAF Comptes-rendus des Congrès de la 8ième Session. Paris (1879) 155-161
 • Sur une transformation géométrique d'un problème de la théorie des enveloppes dites "Courbes de Sûreté". Verslagen Natuurkunde (2e reeks) 15 (1880) 435-444
 • Over het projecteeren op oppervlakken. Nieuw Archief voor Wiskunde 6 (1880) 19-48
 • De kegelsneden in de projectivische meetkunde, een historische schets. Inaugurele rede. Groningen, J.B. Wolters, 1881
 • Sur une transformation géometrique et sur la généralisation d'un problème de la théorie des envelopes dites "courbes de sûreté". AFAS Compte Rendu de la 16e Session, Reims 1880. Paris (1881) 65-72
 • De la transformation conjugée dans l'espace. AFAS Compte Rendu de la 16e Session, Reims 1880. Paris (1881) 156-179
 • Over een paar met elkaar samenhangende involutorische birationeele transformaties. Nieuw Archief voor Wiskunde 9 (1882) 117-140
 • Deux cas particuliers de la transformation birationnelle. Bull. Sciences Math. (2) 6 (1882) 152-168; 174-188
 • Deux théorèmes relatifs aux centres des courbes algébriques. Bull. Sciences Math. 10 (1882) 219-220
 • Application de la transformation par droites symétriques à un problème de Steiner. Bull. Sciences Math. (2) 7 (1883) 314-324
 • Sur deux transformations géométriques uniformes. Association Francaise pour l'avancement des Sciences, Compte Rendu de la 12e session, Rouen (1883) 131-152
 • Notiz über die Lemniscate. Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse 88(2) (1883) 1252-1267
 • Die Steinerschen Polygone. Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelles Journal) 95 (1883) 105-119
 • Nachtrag zur Abhandlung "Die Steinerschen Polygone" Seite 105 dieses Bandes. Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelles Journal) 95 (1883) p. 200
 • Nachtrag zur Abhandlung "Die Steinerschen Polygone" Seite 105 dieses Bandes. Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelles Journal) 95 (1883) 317-324
 • Over eene bijzondere kromme van den vierden graad met drie dubbelpunten. (Met plaat). Verslagen Natuurkunde (2e reeks) 19 (1884) 420-431
 • Over eene bijzondere ruimtekromme van den zevenden graad. Nieuw Archief voor Wiskunde 10 (1884) 54-65
 • Über die Curven vierter Ordnung mit drei Inflexionsknoten. Erster Abschnitt. Arch. Math. Phys. (2) 2 (1885) 113-128
 • Sur la construction de courbes unicursales par points et tangentes. Arch Neerl. 20 (1885) 49-94
 • Quelques théorèmes géometriques. AFAS Compte Rendu de la 13e Session, Blois, 1884. Paris (1885) 42-47
 • Einige Bemerkungen über das Problem der Glanzpunkte. Sitzungsberichte der Kgl. Akademie der Wissenschaften in Wien. (1885) 983-1021 ??
 • Über die Curven vierter Ordnung mit drei Inflexionsknoten. Zweiter Abschnitt. Arch. Math. Phys. (2) 3 (1886) 113-137
 • Über die Curven vierter Ordnung mit drei Inflexionsknoten. Dritter Abschnitt. Arch. Math. Phys. (2) 4 (1886) 308-322
 • Over de constructie van unicursale krommen door punten en raaklijnen. Nieuw Archief voor Wiskunde 12 (1886) 1-37
 • Bemerkung anlässlich des Aufsatzes von Herrn O. Hermes über eine gewisse Curve dritten Grades. Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelles Journal) 99 (1886) 98-109
 • Sur les carrés magiques à enceinte. AFAS Compte Rendu de la 14e Session (seconde partie), Grenoble 1885. Paris (1886) 152-155
 • Sur la construction des cubiques unicursales. AFAS Compte Rendu de la 14e Session (seconde partie), Grenoble 1885. Paris (1886) 169-179
 • Ein Steinersches Problem. Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelles Journal) 101 (1887) 154-161
 • Over het onderzoek naar krommen met een middelpunt in een krommenbundel van den derden graad. Nieuw Archief voor Wiskunde 13 (1887) 1-10
 • Over een nauwer verband tusschen hoek en cirkel van Brocard. (Met plaat). Verslagen Natuurkunde (3e reeks) 3 (1887) 39-62
 • Über die Curven vierter Ordnung mit drei Inflexionsknoten. Vierter Abschnitt. Arch. Math. Phys. (2) 6 (1888) 113-156
 • Bibliographie (Cours de Mathématiques Spéciales par M.G. de Longchamps). Nieuw Archief voor Wiskunde 14 (1888) 117-123
 • Sur une complexe du troisième ordre. AFAS Compte Rendu de la 16e Session, Toulouse, 1887. Paris (1888) 189-197
 • Het lineaire complex en de congruentie $(1,1)$; (Met eene plaat). Verslagen Natuurkunde (3e reeks) 5 (1889) 66-99
 • Over het teeken van den covariant van Hesse. Verslagen Natuurkunde (3e reeks) 6 (1889) 190
 • Equianharmonie en harmonie bij poolstelsels van binaire vormen, enz. Verslagen Natuurkunde (3e reeks) 6 (1889) 277-298
 • Over viervlakken door gelijkvormige driehoeken begrensd. Verslagen Natuurkunde (3e reeks) 6 (1889) 462-481
 • Over rechtstreeks gelijkvormige vlakke figuren. Verslagen Natuurkunde (3e reeks) 8 (1891) 78- 79
 • Naschrift op prijsvraag No. 6. Nieuw Archief voor Wiskunde 18 (1891) 30-34
 • Les corps réguliers dans des espaces à plusieurs dimensions. Mémoires du Congrès des Sciences Physiques et Médicales. 3 (1891) 112-118 ??
 • Le deplacement le plus general dans l'espace à $n$ dimensions. Annales de l'École Polytechnique de Delft 7 (1891) 139-158
 • (met J. Neuberg) Généralisation d'un problème connu. C. R. Ass. Franc. (Marseille) 30 (1891) 168—180
 • Een vraagstuk der Geometria Situs. Verslagen Natuurkunde (3e reeks) 9 (1892) 226-230
 • Over de algemeenste verplaatsing in de ruimte $R^n$ met $n$ afmetingen. Verslagen Natuurkunde (3e reeks) 9 (1892) 416-417
 • Drei Fadenmodelle von entwickelbaren Flächen, die mit algebraischen Gleichungen höheren Grades in Verbindung stehen. In: W. von Dyck, Katalog Mathematischer und Mathematisch-Physikalischer Modelle, Apparate, und Instrumente. München, Wolf & Sohn (1892) 25-28
 • Over regelmatige lichamen en de groepentheorie. Nieuw Archief voor Wiskunde 20 (1893) 100-107
 • The Reclamation of the Zuiderzee. The Geographical Journal 1 (1893) 234-237
 • On a certain Locus. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh 19 (1893) 208-211
 • Het voorbereidend onderwijs in meetkunde. Rectorale rede, Groningen 1893
 • Een algemeene betrekking in de theorie der vlakke krommen. Verslagen Wis- en Natuurkundige Afdeeling 1 (1893) 53- 58; 62-67
 • Over het middel, uit de afbeelding van een kubisch oppervlak op een plat vlak af te leiden, welke der 27 rechten elkaar snijden. Verslagen Wis- en Natuurkundige Afdeeling 1 (1893), 143- 144
 • Regelmässige Schnitte und Projektionen des Achtzelles und des Sechszehnzelles im vierdimensionalen Räume. Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam (eerste sectie) 2 (2) (1894) 1-12
 • Regelmässige Schnitte und Projektionen des Vierundzwanzigzelles im vierdimensionalen Räume. Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam (eerste sectie) 2 (4) (1894) 1-17
 • Regelmässige Schnitte und Projektionen des Hundertzwanzigzelles und Sechshundertzelles im vierdimensionalen Räume (1ste Abhandlung). Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam (eerste sectie) 2 (7) (1894) 1-26
 • Vertooning van drie draadmodellen van ontwikkelbare oppervlakken, die met hoogere-machtsvergelijkingen in verband staan. Verslagen Wis- en Natuurkundige Afdeeling 1 (1894) 8-12; 44
 • Sur trois divisions régulières de l'espace à $n$ dimensions. AFAS Comptes-rendus des Congrès de la 23e Session. Paris (1894) 257-260 ??
 • (met J.C. Kluyver en D.J. Korteweg) David Bierens de Haan 1822-1895. Nieuw Archief voor Wiskunde, tweede reeks, deel 2 (1896) 1-11
 • Over het verband tussen de regelmatige ruimteverdelingen door kuben en door veertienvlakkige lichamen. Verslagen Wis- en Natuurkundige Afdeeling 3 (1895) 15-16.
 • Over het aantal mogelijke kristalvormen van het regelmatigestelsel in de ruimte $R_n$ met $n$-afmetingen. Verslagen Wis- en Natuurkundige Afdeeling 3 (1895) 282-284; Sur les types de cristaux du système régulier de l'espace à quatre dimensions. ASAF Comptes-rendus des Congrès de la 24e Session. (Paris) 278-285 ??
 • Het vierdimensionale prismoide. Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam (eerste sectie) 5 (2) (1896) 1-20
 • Über eine gewisse Einhüllende. Nieuw Archief voor Wiskunde (2) 3 (1896-1898) 30-32
 • Über eine gewisse Einhüllende. Nieuw Archief voor Wiskunde (Tweede reeks) 3 (1898) 30-32
 • Over de ligging der enkelvoudige brandpunten eener circulaire kubische kromme van het eerste geslacht. Versl. Ak. Amst. 5 (1896) 261-269
 • Quelques figures à $n+2$ inversions dans l'espace a $n$ dimensions. I; II Arch. Mus. Teyler (2) 5 (1896-1898) 159-205; 231-298
 • Quelques figures à $n+2$ inversions dans l'espace a $n$ dimensions. III. Arch. Mus. Teyler (2) 6 (1898-1900) 163-236
 • Levensbericht van F.J. van den Berg. Jaarboek KNAW (1897) 97-145
 • Sur les focales planes d'une courbe plane à un ou plusieurs axes de symétrie. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences 125 (1897) 931-933
 • Sur les relations entre les nombres de Plücker d'une courbe plane et ceux de sa dévelopée. Nieuw Archief voor Wiskunde (Tweede reeks) 3 (1898) 236-238
 • Uitbreiding van het begrip "golfoppervlak" op de ruimte van $n$ afmetingen. Nieuw Archief voor Wiskunde (Tweede reeks) 3 (1898) 239-242
 • Over focaalkrommen en focaaloppervlakken. Verslagen Wis- en Natuurkundige Afdeeling 6 (1898) 404-407
 • Een kubische ruimte transformatie. Handelingen Natuur en Geneeskundig Congres 7 (1899) 258-268; On a cubic transformation. Nieuw Archief voor Wiskunde 4 (1898) 90-100;
 • The Jacobian Locus in Hyper-geometry. Proceedings of the London Mathematical Society 30 (1899) 322-328
 • On the cyclographic space representation of Joachimstahl's circles. Proceedings 1 (1899), 1-7
 • A geometrical interpretation of the invariant II (ab)2 of a binary form a2n of even degree. Proceedings 1 (1899), 313-321
 • Over de cyklografische ruimte-afbeelding der cirkels van Joachimstal. Verslagen Wis- en Natuurkundige Afdeeling 7 (1899) 6-12
 • Een meetkundige betekenis van den invariant $\Pi_{n+1} (ab)^2$ van een binairen vorm $a^{2n}$ van even graad. Verslagen Wis- en Natuurkundige Afdeeling 7 (1899) 379-387
 • On rational twisted curves. Proceedings 2 (1900), 421-428
 • On the locus of the centre of hyperspherical curvature for the normal curve of n-dimensional space. Proceedings 2 (1900), 527-534
 • The theorem of Joachimsthal of the normal curves. Proceedings 2 (1900), 593-599
 • Les hyperquadriques dans l'espace à quatre dimensions (étude de géométrie énumérative). Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam (eerste sectie) 7 (4) (1900) 1-66
 • Een vraagstuk van de beschrijvende meetkunde. Nieuw Archief voor Wiskunde (Tweede reeks) 4 (1900) 1-6
 • On a cubic transformation in space. Nieuw Archief voor Wiskunde (Tweede reeks) 4 (1900) 90-100 ??
 • A.N. Godefroy. 1822-1899. Nieuw Archief voor Wiskunde (Tweede reeks) 4 (1900) 353-358
 • Over rationale ruimtekrommen. Verslagen Wis- en Natuurkundige Afdeeling 8 (1900) 548-555
 • Over de meetkundige plaats der middelpunten van hyperspherische kromming bij de normaalkromme der $n$-dimensionale ruimte. Verslagen Wis- en Natuurkundige Afdeeling 8 (1900) 622-629
 • De stelling van Joachimsthal bij de normaalkrommen. Verslagen Wis- en Natuurkundige Afdeeling 8 (1900) 744.
 • On a spacial anharmonic ratio of curves Qn of order n in the space Sn with n dimensions. Proceedings 3 (1901), 255-264
 • Le rapport anharmonique de l'espace chez les courbes $\rho^n$ d'ordre $n$ dans l'espace $R_n$ à $n$ dimensions. N.C.A.A. [?] 9 (1900?) 268-276 ??
 • De ruimte-dubbelverhouding bij krommen $\rho^n$ van den $n$den graad in de ruimte $R_n$ met $n$ afmetingen. Verslagen Wis- en Natuurkundige Afdeeling 9 (1901) 268-276
 • Considerations in reference to a configuration of Segre (1st part). Proceedings 4 (1902), 203-214
 • Considerations in reference to a configuration of Segre (2nd part). Proceedings 4 (1902), 251-264
 • On the connection of the planes of position of the angles formed by two spaces Sn passing through a point and incident spacial systems. Proceedings 5 (1902), 53-56
 • Relations between diagonals of parallelotopes. Proceedings 5 (1902), 540-543
 • Johann Wendel Tesch (1840-1901). Nieuw Archief voor Wiskunde (Tweede reeks) 5 (1902) 310-324; 389-390
 • Mehrdimensionale Geometrie. Erster Teil: Die linearen Räume (Sammlung Schubert 35). Göschen, Leipzig 1902
 • Beschouwingen naar aanleiding van een configuratie van Segre (eerste gedeelte). Verslagen Wis- en Natuurkundige Afdeeling 10 (1902) 239-250
 • Beschouwingen naar aanleiding van een configuratie van Segre (tweede gedeelte). Verslagen Wis- en Natuurkundige Afdeeling 10 (1902) 318-331
 • La surface de Jacobi d'un système linéaire d'hyperquadriques $Q_2^2$ dans l'espace $E^4$ à quatre dimensions. Archives Musee Teyler (2) 7 (1902) 117-126
 • La courbe d'intersection de deux surfaces cubiques et ses dégénérations. Archives Musée Teyler (2) 7 (1902) 219-244
 • Über das Nullsystem $N_(2^n-1)$ im Raume $R_(2^n-1)$. Jahresber. D. Math. Ver. Leipzig 11 (1902) 223-234
 • Le nombres des points, des droites des plans, etc., contenu dans un hyperespace linéaire. Annuaires des Mathématiciens Paris 1901-02 461-464
 • Une leçon de géometrie analytique. Enseign. Math. Paris 5 (1903) 106-110
 • Betrekkingen tussen diagonalen van parallelotopen. Verslagen 11 (1903) 683-686; Proceedings 5 (1903) 540-543
 • Centrische ontbinding van polytopen. Verslagen 12 (1903) 603-605; Proceedings 6 (1903) 366-368
 • Over het verband tusschen de standvlakken van twee door één punt gaande ruimten $R_n$ en incidente ??? Verslagen Wis- en Natuurkundige Afdeeling 11 (1903) 52-56
 • Centric decomposition of polytopes. Proceedings 6 (1904), 366-368
 • Plücker's numbers of a curve in Sn. Proceedings 6 (1904), 501-505
 • Regular projections of regular polytopes. Proceedings 6 (1904), 783-785
 • Centrische ontbinding van polytopen. Verslagen Wis- en Natuurkundige Afdeeling 12 (1904) 603-605
 • De Plückersche getallen eener kromme in $R_n$. Verslagen Wis- en Natuurkundige Afdeeling 12 (1904) 705-709
 • Regelmatige projecties van regelmatige polytopen. Verslagen Wis- en Natuurkundige Afdeeling 12 (1904) 908-910
 • (with C. van Aller) NUMMER ?? Wiskundige Opgaven 9 (1904) 138-143
 • Sur les relations entre les diagonales des parallelotopes. Archives Musée Teyler (2) 8 (1902-1904) 395-405
 • Les nombres Plückeriens de l'intersection ?? de $n-1$ espaces quadratiques ?? à $n-1$ dimensions. Archives Musée Teyler (2) 8 (1902-1904) 593-596
 • Über die nach Isomorphismus verschiedenen typen der von $(n+2)$ Räumen $R_(n-1)$ eingeschlossenen Polytope des Raumes $R_n$. Arch. Math. Leipzig (3) 7 (1902/1904) 78-86
 • On the equation determining the angles of two polydimensional spaces. Proceedings 7 (1905), 340-341
 • The formulæ of Guldin in polydimensional space. Proceedings 7 (1905), 487-493
 • On non-linear systems of spherical spaces touching one another. Proceedings 7 (1905), 562-572
 • A tortuous surface of orde six and of genus zero in space Sp4 of four dimensions. Proceedings 8 (1905), 489-498
 • Mehrdimensionale Geometrie. Zweiter Teil: Die Polytope (Sammlung Schubert 36). Göschen, Leipzig 1905
 • Les projections regulières des polytopes réguliers. Archives Musée Teyler (2) 9 (1904-1905) 201-215
 • Le moment d'inertie d'un simplex $S_(n+1)$ de l'espace $E_n$ par rapport à un $E_(n-1)$ de cet $E_n$. Rend. Circ. Math. 19 (1905) 156-160
 • La réduction analytique d'un système quelquonque de forces en $E_n$. Compte Rendues Academie des Sciences 142 (1906) 826-828
 • Application d'un théorème connu sur la multiplication de deux matrices à la géométrie polydimensionale. Coimbra Ann. Sc. Acad. Polyt. Porto 1 (1906) 83-88
 • A particular series of quadratic surfaces with eight common points and eight common tangential planes. Proceedings 8 (1906), 754-767
 • The locus of the cusps of a threefold infinite linear system of plane cubics with six basepoints. Proceedings 9 (1907), 534-544
 • The locus of the pairs of common points of $n+1$ pencils of $(n-1)$-dimensional varieties in a space of $n$ dimensions. Proceedings 9 (1907) 573-577
 • Regelmässige Schnitte und Projektionen des Hundertzwangzigzelles und des Sechshundertzelles im vierdimensionalen Raume (2te Abhandlung). Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam (eerste sectie) 9 (4) (1907) 1-32
 • Sur la réduction d'un système quelconque de forces dans l'espace $E_4$ à quatre dimensions. Archives Musée Teyler (2) 10 (1905-1907) 367-380
 • (with A. Boole Scott) On the sections of a block of eightcells by a space rotating about a plane. Verhandelingen Natuurkunde, Eerste Sectie 9(7) (1908) 1-25
 • The section of the measure-polytope Mn of space Spn with a central space Spn-1 perpendicular to a diagonal. Proceedings 10 (1908) 485-499
 • (with A. Boole Scott) On five pairs of four-dimensional cells derived from one and the same source. Proceedings 10 (1908) 499-503
 • On fourdimensional nets and their sections by spaces (1st part). Proceedings 10 (1908) 536-545
 • On fourdimensional nets and their sections by spaces (2nd part). Proceedings 10 (1908) 636-647
 • The sections of the net of measure polytopes Mn of space Spn with a space Spn-1 normal to a diagonal. Proceedings 10 (1908), 688-698
 • Vraagstuk XLIV. Wiskunde Opgaven 10 (1908) 110-113
 • On groups of polyhedra with diagonal planes derived from polytopes. Proceedings 11 (1909) 277-290
 • On fourdimensional nets and their sections by spaces (3rd part). Proceedings 11 (1909) 380-393
 • On fourdimensional nets and their sections by spaces (4th part). Proceedings 11 (1909) 543-554
 • On the angles of the regular polytopes of four-dimensional space. American Journal of Mathematics 31 (1909) 303-310
 • In Memoriam Viri Doctissimi Florentii de Boer. Studenten Almanak Groningen (1909)
 • Determination of distances and angles with respect to a regular simplex of coordinates in $n$ dimensional space. Nieuw Archief Wiskunde 9 (1910) 133-157
 • Over het verband tusschen de hoekpunten van een bepaald zesdimensionaal polytoop en de rechten van een kubisch oppervlak. Verslagen 19 (1910) 356-364
 • On the relation between the vertices of a definite sixdimensional polytope and the lines of a cubic surface. Proceedings 13 (1910), 375-383
 • (with A. Boole Scott) Reciprocity in connection with semiregular polytopes and nets. Proceedings 13 (1910) 384-386
 • The pentagonal projections of the regular fivecell and its semiregular offspring. Proceedings 14 (1911) 61-71
 • The characteristic numbers of the prismotope. Proceedings 14 (1911) 424-428
 • Surfaces, twisted curves and groups of points as loci of vertices of certain systems of cones (first paper). Proceedings 14 (1911) 495-503
 • Analytical treatment of the polytopes regularly derived from the regular polytopes. Verhandelingen Natuurkunde, Eerste Sectie 11(3) (1911) 1-82
 • On the four-dimensional angles of the semiregular polytopes of $S_4$. American Journal of Mathematics 35 (1913) 357-368
 • Analytical treatment of the polytopes regularly derived from the regular polytopes. (Sections II, III, IV). Verhandelingen Natuurkunde, Eerste Sectie 11(5) (1913) 1-108
 • J. Cardinaal, A posthumous work of Dr. P.H. Schoute. Proceedings 18 (1916), 1173-1174
 • (published posthumously by J. Cardinaal with the collaboration of W.A. Wijthoff) Analytical treatment of the polytopes regularly derived from the regular polytopes. (Section V). Verhandelingen Natuurkunde, Eerste Sectie 12(2) (1916), 43-107

Promovendi van P.H. Schoute. Onder Schoute's leiding is te Groningen een aantal proefschriften verschenen. Sommige promovendi waren reeds leraar voor ze aan een promotie begonnen; anderen gingen het onderwijs in na hun promotie. Twee van de promovendi bewandelden een andere weg: Van der Woude zou later bekendheid verwerven als hoogleraar in Leiden en Toxopeus werd uiteindelijk privaatdocent in Delft.

 • Heiko Frederik Huisken (Rotterdam 11 Januari 1865 - Amsterdam 7 Februari 1931). De doorsnijding eener drieassige ellipsoide door een vlakkenbundel. 31 Maart 1896
 • Willem Bouwman (Dwingeloo 17 December 1868 - Hilversum 1 Maart 1961). De Plücker'sche grootheden der deviatiekromme. 31 Maart 1896
 • Elibert Jensema (Stedum 13 Juni 1867 - Groningen 5 Maart 1939). Een krommenbundel van den derden en een krommennet van den vierden graad, 9 Februari 1900
 • Aisso Toxopeus (Lalleweer 25 Augustus 1869 - Den Haag 24 Februari 1943). Inleiding tot de bepaling van het aantal kwadratische hyperruimten in de ruimte van vijf afmetingen. 3 December 1900
 • Arnoldus Kijlstra (Beers 6 December 1862 - Beers 3 Februari 1940). Ruimte beschouwingen in verband met den Pascalschen zeshoek. 7 April 1903
 • Gerardus Azing Schönfeld (Groningen 4 Januari 1875 - Epe 27 April 1934). De kromme van den vierden graad in de vierdimensionale ruimte. 14 Juni 1904
 • Jan C. Wildervanck Lzn. (Lippenhuizen 14 Augustus 1874 - Groningen 22 September 1962). De verschillende krommingen eener gewrongen kromme der vierdimensionale ruimte. 17 December 1904
 • Herman Offerhaus (Thesinge 26 Februari 1863 - Den Haag 1921). Lineaire kegelsnee-stelsels en weefsels. 12 April 1905
 • Pieter Middel (Winschoten 21 Februari 1865 - Meppel 2 Mei 1927). De trisectie van den hoek. 15 Februari 1906
 • Marten Jan de Boer (Noordhorn 23 December 1877 - Den Haag 25 Februari 1960). De rationale krommen van den vijfden graad in $R_{5}$ en $R_{4}$. 21 Maart 1907
 • Willem van der Woude (Oosternijkerk 15 Januari 1876 - Oegstgeest 23 September 1974). Over elkaar snijdende normalen aan een ellipsoide en hyperellipsoide. 4 Mei 1908
 • Harm Hendrik Niesen (Groningen 21 Juli 1880 - Haarlem 30 Maart 1965). De meetkundige plaats der keerpunten in een drievoudig oneindig lineair stelsel van krommen van den derden graad door zes bestaanbare basispunten. 18 Mei 1910
 • Emanuel Lodewijk Elte (Amsterdam 16 Maart 1881 - Sobibor 9 April 1943). The semiregular polytopes of the hyperspaces. 13 Mei 1912
 • Koene Willem Rutgers (Groningen 30 September 1886 - Hilversum 21 Juni 1953). Over de voortbrenging van oppervlakken van den zesden graad door projectieve oppervlakkenbundels. 6 Juli 1912

Zowel Schönfeld als Niesen zouden in de periode tussen de dood van Floris de Boer in 1908 en het aantreden van opvolger Fred. Schuh in 1909 een aantal colleges waarnemen.

Twee van Schoute's promovendi hebben later een grote invloed gehad op O. Bottema (1901 - 1992): E. Jensema als leraar en collega op de HBS in Groningen en W. van der Woude als zijn promotor in Leiden. Beiden werden veel later uitgebreid herdacht door Bottema.

Elte was leraar in Haarlem en toen daar in 1943 een Duitse officier werd doodgeschoten behoorden Elte met zijn vrouw en hun twee kinderen tot de honderd inwoners van Haarlem die naar Kamp Vught werden getransporteerd. Elte, zijn vrouw en zijn dochter, stierven uiteindelijk in Sobibor; zijn zoon in Auschwitz.

Publicaties van P.H. Schoute op MathSciNet

Mathematics Genealogy Project voor P.H. Schoute

Bronnen: KNAW Digital Library, KNAW Overige publicaties, CKCC – Virtual Research Environment, Diverse publicaties, Illustratiedatabanken, Wetenschappelijke instrumenten en objecten, Digitale bibliotheken en archieven (met dank aan Robbert Fokkink en Tom Koornwinder)

[HWB en HSVdS Juni 2019 - in voorbereiding]