Opgaven werkcollege

Week 1 (11 november)
Week 2 (18 november)
Week 3 (25 november) en de automatensimulator Autosim (25 november).
De opgaven voor week 4 staan in het dictaat voor week 4 van Wim Hesselink


Piter Dykstra (piter@math.rug.nl)