Lineaire Algebra 1

(cursus 1999/2000)


Docenten

Hoorcollege: Dr. J. Top
kamer: IWI 316, tel.: 3633986

Werkcollege: Drs. M. Berkenbosch (groep 1)
kamer: IWI 328, tel.: 3633953
Drs. G-J. van der Heiden (groep 2)
kamer: IWI 302, tel.: 3633975
Drs. D. Strauman (groep 3)
kamer: IWI 210, tel.: 3637124
Literatuur
Rooster

Hoorcollege:
 dinsdag:  9.15-11.00 uur WSN 31
woensdag: 9.15-11.00 uur WSN 31
Werkcollege:
maandag:  9.15-11.00 uur 

 *groep 1:  achternaam met letters A t/m Kl 
zaal NCC 5113.0201 *groep 2: achternaam met letters Km t/m Q
zaal NCC 5113.0202 *groep 3: achternaam met letters R t/m Z
t/m 31 januari: zaal NCC 5116.0116
7 en 14 februari: zaal NCC 5116.0107
Practikum/Werkcollege:
donderdag: 9.15-11.00 uur   

  *groep A:  achternaam met letters A t/m M 
  *groep B:  achternaam met letters N t/m Z 
2 en 9 dec.: beide groepen werkcollege in ZG 8 16 dec., 13 jan., 3 feb.: groep A computerpracticum in IWI 13; groep B werkcollege in RC 0059
23 dec., 20 jan., 10 feb.: groep A werkcollege in RC 0059; groep B computerpracticum in IWI 13
27 jan. en 17 feb.: beide groepen werkcollege in ZG 119.

Zie verder stof per week voor de precieze stof en de opgaven.
Beoordeling

De meeste weken is er op maandag of dinsdag een kleine toets; deze leveren uiteindelijk een gemiddeld toetscijfer T op.
Daarnaast is er op maandag 17 januari een midtoets, goed voor een cijfer M.
Ten derde worden vanaf de tweede week op elk dinsdagcollege huiswerkopgaven opgegeven; deze dienen diezelfde week uiterlijk donderdagochtend 9:15 bij de werkcollegedocenten te worden ingeleverd. Later werk wordt niet meer nagekeken(!!) Het huiswerk leidt tot een gemiddeld huiswerkcijfer H.
Tenslotte is er op 28 februari een eindtoets, goed voor het cijfer E.

Als eindcijfer geldt (T+H+M+2*E)/5.