Pi in de Pieterskerk

Op 5 juli 2000 werd door het Wiskundig Genootschap een Pi-dag in Leiden georganiseerd.

De aanleiding hiertoe, tevens het feestelijk hoogtepunt van de dag, vormde de onthulling van een gedenksteen voor de wiskundige/schermmeester Ludolph van Ceulen. Aan het eind van de 16de en in het begin van de 17de eeuw heeft deze veel werk verricht aan het vinden van nauwkeurige benaderingen voor het getal pi. De gedenksteen, met daarop een reconstructie van de tekst die ooit op de verdwenen grafsteen van Van Ceulen heeft gestaan, werd ontworpen en gehakt door Cornelia Bakkum. De onthulling is gedaan door Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje.

De Pi-dag bestond uit een middag- en een avondgedeelte; voor beide is het programma hier te vinden. Het middagprogramma had een wat meer wetenschappelijk karakter; het was onderdeel van het congres ANTS dat van 2 t/m 7 juli in Leiden wordt georganiseerd. Een fotoverslag van met name dit programmaonderdeel werd gemaakt door Rob Smit. Het avondprogramma vond plaats in de Pieterskerk te Leiden.

Zowel 's middags als 's avonds werd een van de lezingen gegeven door Peter Borwein (Simon Fraser University, Burnaby, B.C., Canada). Met deze twee voordrachten gaf Borwein gehoor aan het verzoek aan hem, de Beeger lezing van het jaar 2000 te geven.

De organisatiecommissie van het evenement "Pi in de Pieterskerk" bestaat uit H.W. Lenstra, jr. , J.K. Lenstra (voorzitter van het Wiskundig Genootschap), Jaap Top en Chris Zaal . Wie nog krantenknipsels of andere reacties op het evenement met ons wil delen, kan deze sturen naar Jaap Top en/of Chris Zaal.

Het comite' van aanbeveling voor dit project wordt gevormd door C. Boonstra (president Koninklijke Philips Electronics N.V.), A.H.G. Rinnooy Kan (lid van de raad van bestuur van ING), R.S. Reneman (president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), W.A. Wagenaar (rector magnificus van de Universiteit Leiden).

Sponsors