Pi in de Pieterskerk
programma
woensdag 5 juli 2000

Middagprogramma, als onderdeel van het ANTS-congres,
plaats: Gorlaeus Laboratoria, Universiteit Leiden.
Bestemd voor een enigszins geschoold publiek (nivo VWO-wiskunde).

14:30-15:00
Ontvangst met koffie en thee
15:00-15:50
Frits Beukers (Utrecht),
A rational approach to pi
15:50-16:10
Theepauze
16:10-17:00
Peter Borwein (Burnaby, Canada),
The 40 trillionth binary digit of pi is 0

Avondprogramma, plaats: Pieterskerk te Leiden.
Bestemd voor iedereen met enige belangstelling voor wiskunde.

19:15-19:45
Ontvangst met koffie
20:00
Opening door Dr. R.J. van Duinen, voorzitter van het algemeen bestuur van NWO
20:05
Peter Borwein (Burnaby, Canada),
The amazing number pi
20:30
Orgelspel door Jozef Steenbrink (Nijmegen)
20:35
Henk Bos (Utrecht),
De cirkel gedeeld, de omtrek becijferd en pi gebeiteld:
Ludolph van Ceulen en de uitdaging van de wiskunde
21:00
Onthulling van de gedenksteen voor Ludolph van Ceulen
21:10-22:30
Receptie (champagne)

De sprekers van het avondprogramma worden ingeleid door de voorzitter van het Wiskundig Genootschap, Prof. dr. Jan Karel Lenstra.