Inhoud LA-1, 1999/2000:
****************************************
ma 29 nov.:
      opgaven werkcollege dictaat 0.5 som 10, 11, 12
                    1.5 som 3, 4, 5
                    2.7 som 4, 6
                boek 1.1 som 3cd

di/wo 30 nov./1 dec.:
      hoorcollege boek 1.2 t/m 1.6
(vectorruimte, lineaire deelruimte, (on)afhankelijkheid,
 opspannen, uitwisseling, basis, dimensie)

do 2 dec.:
 opgaven werkcollege boek 1.2 som 7, 19
              1.3 som 8abc
              1.4 som 3abc
***************************************************

ma 6 dec.:
 opgaven werkcollege dictaat 1.5 som 9
            boek 1.5 som 17
            boek 1.6 som 4, 7, 13, 14, 23 

di/wo 7/8 dec.: dinsdag 9:15--9:45 EERSTE TOETS.
   hoorcollege boek 2.1 en 2.2
(lineaire afbeeldingen, kern, beeld, verband dimensies,
verband met injectief/surjectief/bijectief,
weergave van vectoren en lin. afbn. t.o.v. bases)

do 9 dec.:
  opgaven werkcollege boek 2.1 som 2, 5, 9, 10, 11, 12
******************************************************

ma 13 december:
  opgaven werkcollege dictaat 3.7 opg. 2(a)
              boek 2.1 som 17
              boek 2.2 som 2ab, 4, 5, 8.

HUISWERK DEZE WEEK, do. 16 dec. voor 9:15 inleveren:
   dictaat, tentamen 13--08--1996, opgaven 2 en 3.

di/wo 14/15 dec.: dinsdag 9:15--9:45 TWEEDE TOETS.
   hoorcollege boek 2.3, 2.4, 2.5, 3.2, 3.4
(samenstellen van lineaire afbn. en matrix vermenigvuldigen,
overgang op andere basis, inverteren van matrices,
lineaire stelsels, vegen)

do 16 december:
  practicum: dictaat 1.4 en 3.6 doorwerken, en
       werken aan 1.5 som 13 en  3.7 som 4,5
       Bovendien: experimenteer naast met Mathematica
             ook met het programma Maple.
  werkcollege: Boek 3.2 som 5abcd en 3.4 som 2abe
********************************************************

ma 20 december:
  opgaven werkcollege dictaat tentamen 13-X-95 som 6
            boek 2.3 som 3, 4, 8

HUISWERK DEZE WEEK, do. 23 dec. voor 9:15 inleveren:
   dictaat, tentamen 11--10--1996, opgave 3;
    boek, 2.5 opg. 4.

di/wo 21/22 dec.: (DEZE WEEK GEEN TOETS)
    hoorcollege boek 3.2, 3.3, hst. 4, dictaat Hst. 2
(rang berekenen, theorie van lineaire stelsels,
determinanten, oppervlakte/volume)

do 23 december:
  net als 16 december, met de groepen omgewisseld.
*********************************************************

ma 10 januari:
  opgaven werkcollege dictaat 2.7 som 7,8 en 3.7 som 6
            boek 4.2 som 2, 3 en 4.4 som 4ab

di/wo 11/12 jan.: dinsdag 9:15--9:45 DERDE TOETS
    hoorcollege boek 5.1 en 5.2
(eigenwaarden en eigenvectoren, eigenwaardenpolynoom,
diagonaliseerbaarheid)

do 13 januari:
  practicum: Lees en experimenteer met dictaat 3.6
   (met name determinanten en eigenwaarden/eigenvectoren)
   Gebruik daarbij zowel Maple als Mathematica.
   Los m.b.v. de computer alle onderdelen van 5.2 opg 2
   uit het boek op.
  werkcollege: dictaat 3.7 som 7, tentamen 28 nov 1997 som 4 
         tentamen 12 aug 1997 som 3, boek 5.1 som 3, 4
**********************************************************

ma 17 januari: MIDTOETS over alle stof en opgaven t/m 10 januari

di/wo 18/19 januari:
    hoorcollege meer voorbeelden over diagonaliseerbaarheid (5.2),
    en begin hst. 6 (inproducten, norm, Gram-Schmidt)

do 20 januari:
 net als 13 januari, met de groepen omgewisseld.
********************************************************* 

ma 24 januari:
  opgaven werkcollege  dictaat 3.7 som 2a,
             boek 5.2 som 2bcd, 3cde
                6.1 som 8, 6.2 som 2bc

di/wo boek 6.2 en delen van 6.3, 6.4
  (othogonaal complement, geadjungeerde operator, Schur's lemma)

donderdag 27 januari:
  AAN/VOOR HET BEGIN VAN HET WERKCOLLEGE INLEVEREN:
  DERDE HUISWERKSET:  boek 6.2 som 17, 
            dictaat tentamen 12-VIII-97 som 2.
  opgaven werkcollege: 6.2 som 16, 19, 
            dictaat tentamen 12-VIII-97 som 1, 3, 4.
*************************************************************

ma 31 januari:
  opgaven werkcollege boek 6.2 som 8, 18
               6.3 som 3
               6.4 som 2ac
               6.5 som 2abde

di/wo 1/2 februari:
     hoorcollege meer voorbeelden van zelfgeadjungeerde operatoren
     en diagonaliseren daarvan.

donderdag 3 februari: computerpracticum (VERPLICHT!!)
          Hoofdstuk 4 uit het dictaat.

    werkcollege voor de halve groep: tentamen 28-XI-1997
              (opgave 4 is al eerder gemaakt)
*************************************************************

ma 7 februari:
  werkcollege boek 6.7 som 21, 6.6 som 2, 
          6.5 deel van som 4: voor welke z is T_z
            zelfgeadjungeerd?

di 8 februari: 9.15--10.00 VIERDE (laatste) TOETS.
  verder dinsdag en woensdag herhaling en voorbeelden.

donderdag 10 februari: net als 3 februari, maar de groepen
            omgekeerd.
************************************************************

maandag 14 februari: aan het begin van het werkcollege
           VIERDE (laatste) HUISWERKSET INLEVEREN.
         dat bestaat uit som 1 en 2 van het
         tentamen 11-10-1996.