Stoomcursus Lineaire Algebra 1, 2009

Hoorcollege:

Woensdag 26 augustus, donderdag 27 augustus, 's-ochtends van 9:15 tot 10:00 en 's-middags van 13:15 tot 14:00, beide in in 5161.0293. Maandag 31 augustus, 's-ochtends van 9:15 tot 10:00 in 5114.0004, 's-middags van 13:15 tot 14:00 in 5116.0116.

Werkcollege:

Dagelijks zijn er twee werkcolleges ingeroosterd. Er zijn twee werkcollegegroepen, groep 1 en groep 2, ieder met een eigen docent. Hieronder vind u de indeling en de namen van de werkcollegedocenten:
Groep 1 (achternamen A t/m M): Keimpe Nevenzeel
Groep 2 (achternamen N t/m Z): Frank Roumen
Tijden en plaatsen zijn als volgt:
Groep 1: Woensdag 26 augustus, donderdag 27 augustus, 's-ochtends van 10:15 tot 12:00 en 's-middags van 14:15 tot 16:00, beide in in 5161.0289. Maandag 31 augustus 's-ochtends van 10:15 tot 12:00 in 5114.0004, 's-middags van 14:15 tot 16:00 in 5113.0202.
Groep 2: Woensdag 26 augustus, donderdag 27 augustus, 's-ochtends van 10:15 tot 12:00 en 's-middags van 14:15 tot 16:00, beide in in 5161.0293. Maandag 31 augustus 's-ochtends van 10:15 tot 12:00 in 5118.-149, 's-middags van 14:15 tot 16:00 in 5116.0116.
Tijdens het werkcollege wordt gewerkt aan opgaven uit het boek. In het schema hieronder kunt u een lijst vinden vinden van de opgaven die op het werkcollege kunnen worden gemaakt.
BELANGRIJK: DE HOORCOLLEGES EN WERKCOLLEGES ZIJN VERPLICHT. BIJ ALLE ZITTINGEN WORDEN PRESENTIELIJSTEN INGEVULD. Om toegelaten te worden tot het eindtentamen moeten ALLE HOORCOLLEGES EN WERKCOLLEGES gevolgd zijn.

Datum tentamen:

Het eindtentamen vind plaats 1 september van 9-12 in de examenhal.

Rooster:

Woensdag 26 augustus
hoorcollege 1 Stelsels lineaire vergelijkingen.
werkcollege 1 sectie1.1: opg. 6c,e, 9, 11, sectie1.2: opg. 5a,c,e, 7, 8, 9, 10
hoorcollege 2 Matrices.
werkcollege 2 sectie 1.3: 15, 16, 17, 22, 27, 28, 29, sectie 1.4: 10b,e,h, 18, 24
Donderdag 27 augustus
hoorcollege 1 Vectorruimten en linaire deelruimten.
werkcollege 1 sectie 3.1: 3, 5, 7,15, sectie 3.2: 5 b,d , 6d, 12, 20, sectie 3.4: 7, 11, 15
hoorcollege 2 Lineaire afbeeldingen.
werkcollege 2 sectie 4.1: 6b,c, 7, 9, 17, sectie 4.2: 5, 14, sectie 4.3: 5, 13, 15
Maandag 31 augustus
hoorcollege 1 Inproduct-ruimtes.
werkcollege 1 sectie 5.1: 6, 7, 10, 15, sectie 5.2: 4, 8, 9, 13, 14, 17
hoorcollege 2 Eigenwaarden en eigenvectoren.
werkcollege 2 sectie 6.1: 1a,b,c,f,g,j, 2, 3, 4, 15, sectie 6.3: 1a,e, 4, 7, 13