Systeemtheorie 1, 2011-2012

Recente Mededelingen:

Hieronder kun je het format downloaden waarin het "artikeltje" geschreven moet worden voor het project Systeemtheorie 1.

Literatuur:

Boek: "Mathematical Systems Theory", door G.J. Olsder en J.W. van der Woude, VSSD, Delft, Derde druk, 2005, ISBN 90-71301-40-0.

Hoor/Werkcollege:

Systeemtheorie 1 is een projectvak. Elke week is er drie keer twee uur hoor/werkcollege. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de inhoud van het boek "Mathematical Systems Theory" besproken en worden er opgaven gemaakt. Daarnaast werken de studenten in groepjes aan een aantal 'projecten'. Deze projecten bestaan uit het zelfstandig bestuderen van een onderwerp dat (in meer of mindere mate) gerelateerd is aan de inhoud van het boek. Over deze projecten moeten de studenten in de laatste week een voordracht houden. Verder moet er over elk project een verslag worden geschreven en ingeleverd. Het hoor/werkcollege Systeemtheorie begint op dinsdag 15 november, en loopt tot en met vrijdag 20 januari. Wekelijks zijn er drie hoor/werkcolleges, namelijk op dinsdag van 11:00 tot 12:45 in zaal 5118.-156, woensdag van 13:00 tot 14:45 in 5118.-152, en vrijdag van 09:00 tot 10:45 in zaal 5116.0116.

Projecten:

In week 3 zullen de projecten verdeeld worden. Natuurlijk zal de docent aandacht besteden aan een toelichting op de projectonderwerpen. Er kan gekozen worden uit de volgende projectonderwerpen:
1. Een elementair bewijs van de Routh-Hurwitz test, artikel door G. Meinsma in het tijdschrift 'System and Control Letters' uit 1995.
2. Een bewijs van de 'poolplaatsings-stelling' in het multivariabele geval m.b.v. Heymann's Lemma.
3. Storingsontkoppelings-probleem d.m.v. toestandsterugkoppeling, DDP, m.b.v. (A,B)-invariante deelruimten.
4. Het storingsontkoppelings-probleem met dynamische uitgangsterugkoppeling m.b.v. (C,A,B)-paren.
5. Regelbaarheid en bereikbaarheid voor discrete-tijds toestandsruimte systemen.
6. Het eindige horizon lineair-kwadratische regelprobleem en de Riccati differentiaalvergelijking.
7. Gebalanceerde realisaties, Lyapunov-vergelijkingen en modelreductie.
8. Modellen, dynamische systemen en behaviors met latente variabelen.
9. Het regulateurprobleem
10. Het toestandsruimte realisatie-probleem.
11. De Kalman-decompositie van toestandsruimte modellen.
Richtlijnen voor het artikel dat naar aanleiding van het project moet worden geschreven zijn hier te downloaden: Format Kort Artikel. De Latex file vind je hier: Latex File Format Kort Artikel.

Tentamen en eindcijfer:

Het (schriftelijke) tentamen is op maandag 23 januari, 2012, van 13:00 - 16:00 in 5419.0119. Het hertentamen is op donderdag 19 april 2012, van 14:00 - 17:00 in 5113.0201. Het eindcijfer wordt als volgt bepaald: als T < 5 dan E = T, anders E = (7T + 3P)/10 Hierin is T = tentamencijfer, P= cijfer voor het paper, E = eindcijfer.

Rooster per week:

1e week (46): 14 november - 18 november 2011
hoor/werkcollege Hst. 3, secties 3.1 - 3.2: Lineaire systemen, linearisatie, voorbeelden, fundamentaalmatrix, matrix exponentiele functie, sectie 3.2: Diagonaliseerbaarheid, Jordan-normaalvorm, berekening matrix exponentiele functie, sectie 3.4: opgaven 3.4.3, 3.4.4, 3.4.7, 3.4.10, 3.4.11, 3.4.12.
2e week (47): 21 november - 25 november 2011
hoor/werkcollege Hst. 3, secties 3.3: Impuls en stapresponsie, isomorfie van input-toestand-output-systemen, sectie 4.1: Stabiliteit van evenwichtspunten, stabiliteit van lineaire flows, Routh criterium, Lyapunov vergelijking, interval stabiliteit, input/output stabiliteit, sectie 4.5: opgaven 4.5.1, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.8, 4.5.10, 4.5.13, 4.5.14.
3e week (48): 28 november - 2 december 2011
hoor/werkcollege Hst. 4, sectie 4.2: Regelbaarheid, sectie 4.3: Waarneembaarheid, Hst. 4, sectie 4.5: opgaven 4.5.18, (6 en 7), uitdelen van de projecten
4e week (49): 5 december - 9 december 2011
hoor/werkcollege Hst. 4, sectie 4.4: Realizatie-theorie, Hankelmatrix, Hst. 5, sectie 5.1: feedback, stabilizeerbaarheid, poolplaatsing-stelling met bewijs voor het single-input geval. sectie 4.5: opgaven 4.5.21, 4.5.22, 4.5.24, 4.5.25, 4.5.27,4.5.31, 4.5.33. Spreekuur projecten.
5e week (50): 12 december - 16 december 2011
projectwerk Geen bijeenkomsten, zelf werken aan de projecten.
6e week (51): 19 december - 22 december 2011
hoor/werkcollege Hst. 5, sectie 5.2: Waarnemers, toestands-reconstructie, detecteerbaarheid, sectie 5.3: separatie-principe, dynamische regelaars, storingsontkoppeling. Hst. 5, sectie 5.5, opgaven 5.5.4, 5.5.6, 5.5.11, 5.5.13, 5.5.15. Spreekuur projecten.
7e week (2): 9 januari - 13 januari 2012
projectwerk Spreekuren projecten.
8e week (3): 16 januari - 20 januari 2012
presentaties Presentaties projecten.