Johann Bernoulli Stichting voor de Wiskunde te Groningen

Johann Bernoulli Stichting voor de Wiskunde

Henk Broer
Henk de Snoo
Jaap Top

e-mail:

broerhw gmail.com
hsvdesnoo gmail.com
j.top rug.nl

Geschiedenis van de Groninger wiskunde

Henk Broer
Jan van Maanen
Henk de Snoo

e-mail:

broerhw gmail.com
hsvdesnoo gmail.com
j.a.van.maanen rug.nl

Bernoulli Gazet

George Huitema
Henk de Snoo
Igor Hoveijn

e-mail:

g.b.huitema gmail.com
hsvdesnoo gmail.com
i.hoveijn home.nl

Webmaster

Holger Waalkens

email:

h.waalkens rug.nl

Adres

Bernoulli Institute
for Mathematics,
Computer Science,
Artificial Intelligence
University of Groningen
PO Box 407
9700 AK Groningen
Bernoulliborg
Nijenborgh 9
9747 AG Groningen

The Netherlands

e-mail:

bernoulli.office rug.nl