Johann Bernoulli Stichting voor de Wiskunde te Groningen

Johan Antony Barrau 1873-1953

Johan Antony Barrau (Oisterwijk 3 April 1873 - Utrecht 8 January 1953) was a professor at the University of Groningen between 1913 and 1928.

Johan Antony Barrau was hoogleraar in de synthetische, analytische en beschrijvende differentiaalmeetkunde. Hij werd geboren op 3 April 1873 te Oisterwijk. Zijn opleiding genoot hij op het Kon. Instituut voor de Marine te Willemsoord en naderhand aan de Gem. Universiteit te Amsterdam. Van 1891 tot 1898 was Barrau officier bij de Kon. Ned. Marine, later bij het Corps Mariniers. Hij verliet echter den dienst en werd wiskunde-leeraar aan de H.B.S. 5-j. c. te Dordrecht tot 1900, daarna te Amsterdam. In 1907 promoveerde hij bij D.J. Korteweg op de dissertatie Bijdragen tot de theorie der configuraties. In 1909 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Techn. Hoogeschool te Delft. In 1913 aan de Rijks-Universiteit te Groningen en in 1928 aan die te Utrecht. Hij werd begiftigd met het Expeditiekruis met de gesp Atjeh en benoemd tot Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw. Barrau publiceerde een leerboek der Analytische Meetkunde en diverse artikelen in binnen- en buitenlandse tijdschriften.

Literatuur over J. Barrau

  • J. Popken, In memoriam: Prof. Dr. J. A. Barrau. Nieuw Arch. Wiskunde 3(1) (1953) 89–91

Mathematics Genealogy Project voor J.A. Barrau

Bron Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld

[HWB en HSVdS, November 2018]