Johann Bernoulli Stichting voor de Wiskunde te Groningen

Christoffel Jacob Bouwkamp 1915-2003

Christoffel Jacob Bouwkamp (Hoogkerk 26 Juni 1915 - Eindhoven 23 Maart 2003) was an assistant in Mathematical Physics and Conservator of the Physics Laboratory at the University of Groningen between 1938 and 1942.

Christoffel Jacob (Chris) Bouwkamp deed in 1933 eindexamen aan de Rijks HBS in Groningen. Hij legde op 3 november 1938 in Groningen cum laude het doctoraal examen af in de richting "theoretische natuurkunde, met wiskunde en mechanica" af. Hij was assistent in de mathematische fysica van 1938 tot 1939 en ging vervolgens in militaire dienst van 1939 tot 1940. In de periode voor zijn promotie verschenen zijn eerste vijf publicaties, waarvan een samen met Kronig. Op 23 januari 1941 promoveerde hij bij Zernike op het proefschrift Theoretische en numerieke behandeling van de buiging door een ronde opening. Na een korte periode als Conservator bij het Natuurkundig Laboratorium met als leeropdracht 'de mechanica en de quantummechanica' vertrok hij in 1941 naar het Philips' Natuurkundig Laboratorium in Eindhoven. Het werk aan buigingsproblemen zoals in zijn proefschrift heeft grote bekendheid gekregen; zie bijvoorbeeld het voorwoord van Mathieusche Funktionen und Sphäroidfunktionen van Meixner en Schafke.

Gedurende de periode 1955-1958 was hij buitengewoon hoogleraar in de toegepaste wiskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Op 7 Mei 1956 hield hij daar een inaugurale rede Wiskunde en haar toepassing. Met ingang van 15 november 1956 werd hij adviseur van de pas opgerichte Technische Hogeschool Eindhoven (THE) inzake het onderwijs in de wiskunde. In die hoedanigheid was hij raadsman en klankbord van J.J. (Jaap) Seidel, de eerste hoogleraar aan de THE met onderwijsopdracht wiskunde. Zijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar aan de THE ging in op 1 september 1958; hij ging met emeritaat in 1980. In 1960 wordt hij benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afdeling Natuurkunde. Hij nam afscheid van Philips in 1975.

Enige publicaties van C.J. Bouwkamp

 • Brandlijn van kegelsneden. Nieuw Arch. Wiskunde 19 (1937) 19-30
 • (met B.R.A. Nijboer) Bemerkungen über Feldstarkeabhängigkeit der dialektrischen Konstante und Kerneffekt. Physica 4 (1937) 379-388
 • Over de zetafunctie van Riemann voor positieve, even waarden van het argument. Nieuw Arch. Wiskunde 19 (1937) 50-58
 • Brandlijnen van kegelsneden in verband met een artikel van Laguerre. Nieuw Arch. Wiskd. 20 (1939) 59-71
 • (met R. de L. Kronig) Spin-levels and paramagnetic dispersion in iron-ammoniumalum. Physica 6 (1939) 290-298
 • Note on the anomalous propagation of phase in the focus. Physica 7 (1940) 485-489
 • Theoretische en numerieke behandeling van de buiging door een ronde opening. Dissertatie Groningen. Groningen-Batavia 1941
 • Hallén's theory for a straight, perfectly conducting wire, used as a transmitting or receiving aerial. Physica 9 (1942) 609-631
 • A note on singularities occurring at sharp edges in electomagnetic diffraction theory. Physica 12 (1946) 467-474
 • On the dissection of rectangles into squares. Nederl. Akad. Wetensch. Proc. Ser. A 49 (1946) 1176-1188
 • On the dissection of rectangles into squares. Nederl. Akad. Wetensch. Proc. Ser. A 50 (1947) 58-71
 • On the dissection of rectangles into squares. Nederl. Akad. Wetensch. Proc. Ser. A 50 (1947) 72-78
 • On the construction of simple perfect squared squares. Nederl. Akad. Wetensch. Proc. Ser. A 50 (1947) 1296-1299
 • On spheroidal wave functions of order zero. J. Math. Phys. 26 (1947) 79-92
 • A note on MATHIEU functions. Proc. Kon. Nederl. Akad. Wetensch. 51 (1948) 891-893
 • On the characteristic values of spheroidal wave functions. Philips Res. Rep. 5 (1950) 87-90
 • On the freely vibrating circular disk and the diffraction by circular disks and apertures. Physica 16 (1950) 1-16
 • On the diffraction of electromagnetic waves by small circular disks and holes. Philips Res. Rep. 5(1950) 401-422
 • On the theory of spheroidal wave functions of order zero. Proc. Kon. Nederl. Akad. Wetensch. 53 (1950) 931-944; Indagationes Math 12(3) (1950) 931-944
 • Diffraction Theory. Rep. Progr. Physics 17 (1954) 35-100
 • (met H.B.G. Casimir) On multipole expansions in the theory of electromagnetic radiation. Physica 20 (1954) 539-554
 • Wiskunde en haar toepassing. Inaugurele rede 1956. Wolters
 • A simple method of calculating electrostatic capacity. Physica 24 (1958) 538-542
 • (met A.J.W. Duijvestijn and P. Medema) Catalogue of simple squared rectangles of orders nine through fourteen and their elements. Technische Hogeschool, Eindhoven (1960) 50 pp
 • (met A.J.W. Duijvestijn en P. Medema) Tables relating to simple squared rectangles of orders nine through fifteen. Technische Hogeschool Eindhoven (1960) 359 pp
 • (met A.J.W. Duijvestijn and P. Medema) Tables relating to simple squared rectangles of orders nine through fifteen. Technische Hogeschool, Eindhoven, The Netherlands (1960) 360 pp; EUT Report 86-WSK-03 1986
 • (met A.J.W. Duijvestijn and P. Medema) Table of c-nets of orders 8-19 inclusive 2 vols. Philips Research Laboratories (1960); unpublished available in UMT file of Mathematics of Computation.
 • (met A.J.W. Duijvestijn en P. Medema) Catalogue of simple squared rectangles of orders nine through fourteen and their elements. Technische Hogeschool Eindhoven (1960) 50 p
 • (met A.J.W. Duijvestijn and J. Haubrich) Catalogue of simple perfect squared rectangles of orders 9 through 18. Philips Research Laboratories vols 1-12 (1964) 3090 pp
 • Table of Duplets of order up to 18 inclusive according to increasing vertical to horizontal side. (1965) 177 pp (unpublished)
 • An infinite product. Proc. Nederl. Akad. Wet. Ser. A 68 (1965) 40-46
 • Numerical solution of a nonlinear eigenvalue problem. Proc. Nederl. Akad. Wet. Ser. A 68 (1965) 539-547
 • Note on diffraction by a circular aperture. Acta Phys. Pol. 27 (1965) 37-39
 • (met N.G. de Bruijn) On some formal power series expansions. Proc.Nederl. Akad. Wet. Ser. A 72 (1969) 301-308
 • Packing a rectangular box with the twelve solid pentominoes. J. Comb. Theory 7 (1969) 278-280
 • (met P. Janssen en A. Koene) Note on pantactic squares. Math. Gaz. 54 (1970) 348-351
 • Review of Table of c-nets of orders 8-19 inclusive. Math. Comp. 24 (1970) 995-997
 • On some special squared rectangles. J. Comb. Theory Ser. B 10 (1971) 206-211
 • Note on an asymptotic expansion. Math. J. Indiana Univ. 21 (1971) 547-549
 • On some Bessel-function integral equations. Ann. Mat. Pura Appl. IV. Ser. 108 (1976) 63-67
 • Catalogue of solutions of the rectangular 2×5×6 solid pentomino problem. Proc. Nederl. Akad. Wet., Proc. Ser. A 81 (1978) 177-186
 • Packing the steps with solid pentominoes. T.H.-Report 79-WSK-01. Technological University Eindhoven 1979 20 p
 • On Dudeney’s puzzle 229 of blocks and squares. Nieuw Arch. Wiskd. IV. Ser. 4 (1986) 207-223
 • On some new simple perfect squared squares. Discrete Math. 106/107 (1992) 67-75
 • Note on some new simple perfect squared squares. Discrete Mathematics 100 (1992) 67-75
 • (met A.J.W. Duijvestijn) Catalogue of simple perfect squared squares of orders 21 through 25. EUT Report 92-WSK-03 Eindhoven (1992) 207 pp
 • (met A.J.W. Duijvestijn) Album of Simple Perfect Squared Squares of order 26. Report 94-WSK-02 Eindhoven 1994
 • An old pentomino problem revisited. Simplex Sigillum Veri Technische Universiteit Eindhoven (1995) 87-96 (ISBN 90-386-0197-2)
 • An Unusual Pentomino Problem. CFF-41 (1996) 39-40
 • On Benjamin's Pentomino Cube. EUT Report 97-WSK-01 Eindhoven 1997
 • Tiling the surface of the cube by 12 identical pentominoes. EUT Report 98-WSK-02 Eindhoven 1998
 • Simple Perfect Squared Squares of order 27. EDT Report 98-WSK-01 Eindhoven 1998
 • Simple perfect squared squares of order 27. EUT-Report 98-WSK-01. Eindhoven Univ. of Technology xx (1998) 227 pp
 • Tiling the surface of a cube by 12 identical pentominoes. EUT-Report Eindhoven University of Technology x (1998) 164 pp
 • On step-2 transforms for simple perfect squared squares. Discrete Math. 179 No. 1-3 (1998) 243-252

Mathematics Genealogy Project voor C.J. Bouwkamp

Literatuur over C.J. Bouwkamp

 • J Haubrich, C.J. Bouwkamp en de Squared Squares. Nederl. Akad. Wetensch. 5/4 4 2003
 • J. Meixner and F.W. Schäfke, Mathieusche Funktionen und Sphäroidfunktionen. Springer-Verlag 1954
 • J. Boersma en A.T. de Hoop, Passie voor precisie: In memoriam Christoffel Jacob Bouwkamp (1915-2003). Nieuw Archief voor Wiskunde 5/4(3) (2003) 205-207
 • A.T. de Hoop, Levensbericht C.J. Bouwkamp. in: Levensberichten en herdenkingen (2004) 18-25 Amsterdam 18-25
 • J.D. Skinner II, Squared Squares, Who's Who & What's What. (1993) 52-54

[HWB en HSVdS Augustus 2021 - in aanbouw]