Johann Bernoulli Stichting voor de Wiskunde te Groningen

Willem de Sitter 1872-1934

Willem de Sitter (Sneek 6 May 1872 - Leiden 20 November 1934) was an assistent and "privaat-docent" at the University of Groningen between 1900 and 1908.

Willem de Sitter was een van de belangrijkste promovendi van Kapteyn, die ook in wiskundig opzicht van grote interesse geweest. De Sitter studeerde wiskunde in Groningen. In 1897-99 werkte hij in het Kaapse observatorium onder leiding van Sir David Gill (1843-1914) en hij promoveerde daarna in 1901 bij J.C. Kapteyn op het proefschrift Discussion of Heliometer observations on Jupiter’s satellites. Hij heeft een aantal wiskunde colleges verzorgd toen F. de Boer in 1908 overleed. Tot 1905 was hij assistent bij de sterrenkunde en daarna privaat-docent in de "sterrenkundige storingstheorie". IN DIT JAAR OOK SCHUH PRIVAAT-DOCENT. Later dat jaar werd hij hoogleraar sterrenkunde te Leiden en in 1919 directeur van de Leidse Sterrenwacht. Sinds 1912 was De Sitter lid van de K(N)AW.

Enerzijds deed hij een wiskundig onderzoek aan de door Laplace veronderstelde 1:2:4 baan-resonantie van de Galileïsche Jupiter-manen Io, Europa en Ganymedes. Anderzijds trad hij ook met A. Einstein in discussie over algemene relativiteitstheorie en ontwikkelde daarbij een model dat inmiddels bekend staat als het De Sitter Heelal.

De latere Delfste hoogleraar Simon Cornelis van Veen was een van de promovendi van Willem de Sitter; hij promoveerde op het proefschrift Periodieke oplossingen in commensurabiliteitsgebieden met toepassing op het probleem der lacunes in het stelsel der asteroïden.

Literatuur over W.de Sitter

[HWB en HSVdS Mei 2021 - in aanbouw]