Johann Bernoulli Stichting voor de Wiskunde te Groningen

Ralph Kronig 1904 - 1995

Ralph (de Laer) Kronig (Dresden 10 Maart 1904 - Zeist 16 November 1995) was lector mechanics and quantum-mechanics at the University of Groningen between 1931 and 1939.

Ralph Kronig werd op 10 Maart 1904 te Dresden geboren als zoon van Amerikaanse ouders. Hij bezocht aldaar de lagere school en van 1913-1919 het gymnasium. Hij studeerde daarna wis- en natuurkunde aan de Columbia University te New York, waar hij in 1922 de graad van bachelor of arts en in 1923 die van master of arts behaalde.

In de geschiedenis van de quantummechanica is zijn gemiste ontdekking van de spin berucht. Casimir vertelt dit verhaal in zijn levensbericht. W. Pauli en N. Bohr voelden zich kennelijk allebei wat schuldig tegenover Kronig: hij had het idee als eerste maar liet het zich uit het hoofd praten door deze beide autoriteiten. Een half jaar later lanceerden G.E. Uhlenbeck en S. Goudsmit (met ruggesteun van P. Ehrenfest) hetzelfde idee en toen werd het algemeen aanvaard.

Loopbaan en werk. Na in 1924 het Bayard Cutting-travelling fellowship te hebben verkregen, werkte hij een jaar bij Niels Bohr aan het instituut voor theoretische natuurkunde te Kopenhagen. In 1925 promoveerde hij aan de Columbia University onder A.P. Wills op het proefschrift Change of Conductance of Selenium due to Electronic Bombardment. Aansluitend was hij er werkzaam als assistent-professor tot 1928. De zogenaamde Kronig-Kramers relaties (Kronig 1926-Kramers 1927) stammen uit deze tijd en staan in de wiskunde bekend als Hilbert transformaties. Hij keerde als fellow van de Rockefeller Foundation naar Europa terug, waar hij zijn wetenschappelijke onderzoekingen te Kopenhagen, Zurich en Utrecht voortzette. Door het Lorentz-fonds hiertoe uitgenodigd, verbleef hij nog enige tijd in Utrecht om o.a. de nagelaten wetenschappelijke papieren van Lorentz te ordenen.

In 1929, aan het eind van zijn fellowship, werd hij assistent-professor aan het Imperial College of science and technology te Londen. Een van de studenten daar was William George Penney (later Baron Penney of East Hendred en het hoofd van de Engelse kernbomactiviteiten), die Kronig's college over storingen in bandenspectra volgde. Dirk Coster (1889 – 1950), hoogleraar natuurkunde en meteorologie, haalde Kronig in 1930 naar Groningen, eerst als conservator aan het natuurkundig laboratorium met als leeropdracht "theorie der spectra" en vanaf 1931 als lector met leeropdracht "mechanica en quantummechanica." Op 15 October 1931 gaf hij een openbare les Problemen en perspectieven van de theoretische natuurkunde. De bovengenoemde Penney werkte in Groningen een semester samen met Kronig. Deze samenwerking resulteerde in een beroemd geworden artikel over de beweging van elektronen in een periodiek potentiaalveld (het zogenaamde Kronig-Penney model).

In 1939 vertrok hij als hoogleraar theoretische natuurkunde naar Delft, een ambt dat hij tot 1969 bekleedde. In dat jaar werd ook A.I. van de Vooren zijn assistent. Zijn onderzoek richtte zich in de volgende periode op onderwerpen van meer toegepaste aard. In zijn Delftse tijd redigeerde hij het Leerboek der Natuurkunde, voor generaties studenten, kortweg de "Kronig". In 1946 trad hij toe als lid van de KNAW. Tussen 1959 en 1962 was hij rector van de Technische Hogeschool. Tussen 1969 en 1991 verbleef Kronig in Zwitserland en de laatste jaren bracht hij in toenemende invaliditeit door in Nederland.

Enige publicaties van R. Kronig

  • Bandspectra and molecular structure. Cambridge University Press 1930
  • (met W.G. Penney) Quantum Mechanics of Electrons in Crystal Lattices. Proc. R. Soc. Lond. A 130 (1931) 499-513
  • Beziehungen zwischen Molekülbau und Kristallbau. In: Handbuch der Physik (2. Auflage) Band 24-2, Aufbau der zusammenhängenden Materie 1933
  • R. Kronig (ed.), Leerboek der Natuurkunde (7e druk). Scheltema & Holkema 1966; Textbook of physics. Pergamon Press London, New York 1959

Wikipedia voor R. Kronig

Literatuur over R. Kronig:

  • R. Stumm von Bordwehr, A History of the X-ray Absorption Fine Structure. Ann. Phys. Fr. 14 (1989) 377-466
  • H.B.G. Casimir, Levensbericht R. Kronig. in: Levensberichten en herdenkingen 1996. Amsterdam 55-60
  • Max Dresden, Obituary R. Kronig. Physics Today 50(3) (1997) 97-98

Dank aan Aernout van Enter voor zijn inbreng.

[HWB en HSVdS Maart 2021 - in aanbouw]