Johann Bernoulli Stichting voor de Wiskunde te Groningen

Johan Adolf Sparenberg 1924-2010

Johan Adolf Sparenberg (Amsterdam 14 December 1924 - Paterswolde 7 September 2010) was a professor at the University of Groningen between 1961 and 1990.

Johann Adolf Sparenberg werd op 14 December 1924 te Amsterdam geboren. Na het doorlopen van de derde klasse van de toenmalige 2e H.B.S. met 5 jarige cursus aldaar, bezocht hij de H.T.S. te Haarlem. Hier behaalde hij in 1946 het einddiploma, afdeling vliegtuigbouwkunde. In 1947 deed hij staatsexamen H.B.S.-B. Eveneens in 1947 begon hij de studie in de wis- en natuurkunde aan de gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, waar hij in 1952 het doctoraalexamen met hoofdvak wiskunde en de bijvakken mechanica en natuurkunde behaalde.

Van 1952 tot 1956 was hij werkzaam als assistent aan het Laboratorium voor Toegepaste Mechanica van de Technische Hogeschool te Delft. Van 1956 tot 1958 was hij wetenschappelijk ambtenaar aan het instituut voor Toegepaste Wiskunde van genoemde Technische Hogeschool. In 1958 promoveerde hij tot doctor in de technische wetenschappen op een proefschrift getiteld Applications of the Hilbert problem to problems of mathematical physics. De promotor was Prof Dr. R. Timman. Na zijn promotie was hij als toegepast wiskundige werkzaam bij het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation te Wageningen, waar zijn werkzaamheden voornamelijk lagen op het gebied van de theorie der scheepsvoortstuwing.

Met ingang van 1 September 1961, werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar in de technische mechanica, welk ambt hij officieel aanvaardde op 11 december 1962 met het uitspreken van een rede over Techniek, mechanica en wiskunde.

Publicaties van J.A. Sparenberg:

 • Note on the non-stationary actuator disc. Journal of Ship Research (1971) ??
 • A note on the non-stationary actuator disk. J. Ship Res. ?? (1971) 253-255.
 • On the potential theory of the interaction of an actuator disk and a body. Journal of Ship Research 16 (1972) 271-277
 • On the linear theory of an actuator disk in a viscous fluid. Journal of Ship Research ????
 • Remark on a semi-linear theory for optimum lifting surface systems. Journal of Ship Research ????
 • (met A.K. Wiersma) On the efficiency increasing interaction of thrust producing lifting surfaces. Proc. Symp. on Swimming and Flying in Nature Pasadena (1974)
 • (met F. Takens) On the optimum finite-amplitude motion of a thrust producing profile. J. of Ship Research 19 (1975)
 • (met A.K. Wiersma) On the maximum thrust of sails by sailing close to wind. Journal of Ship Research 20(2) no. 2 (1976)
 • Some ideas about the optimisation of unsteady propellers. Proceedings 11th Symposixmi on Naval Hydrodynamics, O.N.R. London 1976
 • On the efficiency of a class of non-stationary ship propellers. Journal of Ship Research ????
 • An upper bound for the efficiency of lightly loaded ship propellers. The Transactions of Royal Institution of Naval Architects ????
 • (met R. de Graaf) On the optimum one-bladed cycloidal ship propeller. Report TW-'50 Math. Inst. Univ. Groningen; Journal of Engineering Mathematics ????
 • Note on the non-stationary actuator disc. Rapport TW-69 Math. Inst. Univ. Groningen.
 • A linear theory for optimum lifting surface systems. Rapport TW-73 Math. Inst. Univ. Groningen
 • (met C.A. Slijper) On optimum propellers with a duct of finite length, II. Report TW-82 (1970) Math. Inst. Univ. Groningen
 • A linear theory for optimimi lifting-surface systems, J. of Ship Research 14 (1970) 15-22

Literatuur over J.A. Sparenberg:

MathSciNet voor J.A. Sparenberg

Mathematics Genealogy Project voor J.A. Sparenberg

[HWB en HSVdS Augustus 2021 - IN AANBOUW]