Johann Bernoulli Stichting voor de Wiskunde te Groningen

Erik Gerard Frederik Thomas 1939-2011

Erik Gerard Frederik Thomas (Den Haag 19 Februari 1939 - Groningen 13 September 2011) was a professor at the University of Groningen between 1973 and 2004.

Erik Thomas werd in 1973 lector en in 1976 hoogleraar wiskunde in Groningen met als specialiteit functionaal-analyse. Hij heeft wiskunde gestudeerd aan de universiteit van Parijs in Orsay. In 1969 promoveerde hij aan die universiteit bij Laurent Schwartz, die o.a. de grondlegger van de distributie-theorie was en in 1950 de Fields-medal kreeg, het equivalent van de Nobel-prijs in de wiskunde. Daarna was hij een jaar maître de conferénce associé in Orsay en vervolgens ging hij naar de Yale university, waar hij 3 jaar assistant-professor of mathematics was.

In 1973 kwam hij naar Groningen. Wij waren erg blij met zijn komst. Hij had al veel naam gemaakt met zijn publicaties. Door zijn achtergrond bracht hij een enorme cultuur mee naar Groningen, die hij tot uiting bracht in zijn colleges, voordrachten en discussies.

Erik was een gepassioneerd wiskundige, die zijn kennis en enthousiasme voor het vak op velen heeft overgebracht en hen sterk heeft beïnvloed. Eén van zijn buitenlandse studenten schreef: "Under his tutelage I learned a lot and to this day he is a beacon of mathematical beauty in my professional life".

Onderwijs. Zijn colleges, seminaria en voordrachten waren inspirerend en glashelder, en getuigden van de schoonheid van de wiskunde. Hij kon de meest ingewikkelde wiskunde glashelder uitleggen. De studenten waren veelal enthousiast over zijn onderwijs, bewonderden hem, en vergaven hem vaak zijn verstrooidheid, die er wel eens toe leidde dat een tentamen te laat begon, omdat hij vergeten was het tentamen op te stellen, maar dat regelde hij dan weer zeer snel. Hij was één van de eersten, die de computer, de MacIntosh, gebruikte voor het maken van dictaten, die zeer verzorgd waren. Voor vragen van studenten, promovendi en collega's stond hij altijd open en hij beantwoordde die met veel zorg. Daarbij verloor hij nog wel eens de tijd uit het oog en kon dan wel eens veel later thuis komen dan de bedoeling was, wat overigens ook gold voor de vragen-stellers. De problemen die aan hem werden voorgelegd, kwamen ook nogal eens uit andere disciplines, i.h.b. uit de theoretische natuurkunde en toegepaste wiskunde. Hij werkte tot voor kort nog veel samen met zijn collega Sparenberg van de technische mechanica. Bij verschillende proefschriften uit deze gebieden was hij tweede promotor.

Erik begeleidde zijn promovendi heel conscientieus. Hun proefschriften waren heel waardevol en doordrongen van Erik's invloed.

Het onderzoek van Erik stond op hoog peil en hebben tot veel belangrijke publicaties geleid. Hij wilde alleen iets publiceren wat in zijn ogen van voldoend hoge kwaliteit was. Zo waren er veel resultaten die hij niet verantwoord vond om te publiceren. Soms echter hadden andere mensen sommige hiervan nodig voor hun onderzoek en na veel aandrang publiceerde hij ze dan toch maar.

De laatste jaren werkte hij aan een theorie van pad-integralen om daarmee een goede fundering te geven aan Feynman-integralen en varianten hiervan in de natuurkunde. Ook tijdens zijn ziekte was hij hier nog volop mee bezig en boekte veel vooruitgang.

Tenslotte. Erik heeft ook zijn bijdrage geleverd aan het meer bestuurlijke werk in de wiskunde. Al vrij snel na zijn komst in Groningen kwam er mede door zijn toedoen een nodige modernisering van het wiskunde onderwijs tot stand. Later werd ons van hogerhand gevraagd 10 eind-termen van het wiskunde onderwijs op te stellen. Erik's antwoord was: er is maar één eind-term nodig en dat is studenten liefde voor de wiskunde bij te brengen. Van zijn bestuursactiviteiten zijn verder nog te noemen het voorzitterschap van onze vakgroep en dat van het Wiskundig Genootschap.

We hebben veel van hem geleerd en gepro fiteerd, hij was altijd zeer behulpzaam en van een volstrekte integriteit. We zullen aan hem blijven denken met respect en genegenheid.

Literatuur over E.G.F. Thomas:

Publicaties van E.G.F. Thomas op MathSciNet

Mathematics Genealogy Project voor E.G.F. Thomas

Auteur: Boele L.J. Braaksma 2012

[HWB en HSVdS Augustue 2018]