Johann Bernoulli Stichting voor de Wiskunde te Groningen

Johannes Diderik van der Waals jr. 1873-1971

Johannes Diderik van der Waals jr. (’s-Gravenhage 7 augustus 1873 - Amsterdam 8 mei 1971) was a professor at the University of Groningen between 1903 and 1908.

Johannes Diderik van der Waals jr. had als vader de gelijknamige fysicus en nobel-laureaat Johannes Diderik van der Waals (1837-1923) en zijn zuster Jacqueline E. van der Waals (1868-1922) is een bekende Nederlandse dichteres.

Van der Waals jr. studeerde in Amsterdam en promoveerde in 1900 bij zijn vader Van der Waals sr. op de dissertatie Statistische behandeling der stralingsverschijnselen. In 1903 volgde een privaatdocentschap in de kinetische gastheorie in Amsterdam en in hetzelfde jaar werd hij benoemd tot hoogleraar in de theoretische natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tussen 1908 en 1946 was Van der Waals jr. hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam, als opvolger van zijn vader. In 1925 werd hij lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Vanuit zijn positie in Amsterdam was hij ook rector-magnificus van de Universiteit, lid van de Huygens-commissie en president-curator van de KNMI in de Bilt.

Literatuur over J.D. van der Waals jr.

S.R. de Groot, Johannes Diderik van der Waals jr, levensbericht. Jaarboek KNAW 1971

[HWB en HSVdS Juni 2021 - in aanbouw]