Johann Bernoulli Stichting voor de Wiskunde te Groningen

Wibbe Verdenius 1913-1988

Wibbe Verdenius (Uithuizen 1 October 1913 - Groningen 14 February 1988) was a lector at the University of Groningen between 1961 and 1974.

Korte biografie. Wibbe Verdenius werd geboren op 1 oktober 1913 te Uithuizen in het gezin van de landbouwer Jan Verdenius (1872-1940) en Grietje Hollander (1874-1956). Er was ook een jongere zus Geertruida (Trijntje) (1915-1993). Wibbe Verdenius (math. cand.) verloofde zich in 1936 met Geiske Offerhaus (pharm. cand.). Het huwelijk vond plaats op 21 Maart 1941. Het echtpaar kreeg twee dochters Trijntje en Gerrie.

Verdenius studeerde van 1932 tot 1937 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Samen met zijn medestudenten H.C. Brinkman en B.R.A. Nijboer richtte hij in 1933 het Wiskundig Dispuut "$W^4$?" op. Ter gelegenheid van de vijfhonderste en duizendste vergadering van dit dispuut werden gedenkstenen aangebracht in de gevel van het toenmalige Natuurkundig Laboratorium aan de Groningse Westersingel. In 1984 werd hij tijdens de duizendste vergadering benoemd tot erelid van dit dispuut. Verdenius deed doctoraal examen met hoofdvak wiskunde op 18 november 1937.

NIEUWSBLAD van het NOORDEN 11 MAART 1954

Loopbaan. Behoudens een korte onderbreking in de eerste helft van 1940 was hij als leraar werkzaam bij het middelbaar onderwijs van 18 april 1939 tot 1 november 1947.

Van 1 november 1947 tot 1 oktober 1952 was hij instructeur bij de wiskunde aan de Technische Hogeschool te Delft (thans TU Delft) in de rang van wetenschappelijk hoofdambtenaar. In 1948 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam cum laude tot doctor in de wis- en natuurkunde op een proefschrift Over problemen analoog aan die van Goldbach en Waring met als promotor J.G. van der Corput. Naast zijn proefschrift heeft hij enkele publikaties verzorgd, die in het buitenland zeer de aandacht hebben getrokken en enkele resultaten worden nu als standaard resultaten in de literatuur aangehaald. In 1950 werd hij aangezocht voor een benoeming tot hoogleraar aan de Landbouw Hogeschool te Bogor, hetgeen hij weigerde, evenals een benoeming aan de Technische Hogeschool te Bandoeng. De redenen voor deze weigeringen waren te zoeken in de onzekere toekomst die toen reeds in Indonesie somber ws.

Met ingang van 1 oktober 1952 werd hij benoemd tot lector aan de Koninkijke Militaire Akademie te Breda. Deze functie liet hem evenwel weinig tijd voor wetenschappelijk werk en dit was voor hem de reden om weer naar het hoger onderwijs terug te keren, daarbij dus zijn lectoraat prijsgevend. Sinds 1 november 1958 is hij als wetenschappelijk hoofdambtenaar A aan het Mathematisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Groningen verbonden. Hij was betrokken bij de oprichting en fungeerde als secretaris van het Genootschap 'Johann Bernoulli', dat zich ten doel stelde de beoefening van de wiskunde in de Noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drente te bevorderen.

Per 1 januari 1961 is hij aangesteld als lector aan de Rijksuniversiteit te Groningen, om onderwijs te geven in de propædeutische analyse. Met ingang van zelfde datum werd Anthonie van Heemert aangesteld als lector in de propædeutische meetkunde. Hij aanvaardde zijn ambt met een rede getiteld Benaderingen op 12 Maart 1963. Zijn (theoretische) analyse colleges gaf hij initieel uit collegedictaten, maar na een rondreis door de VS aan de hand van Rudin's Principles of mathematical analysis. Ook waren er collegedictaten van Verdenius en P.A.J. Scheelbeek over inleidende analyse en van Verdenius en S. Elgersma over voortgezette analyse, die jarenlang gebruikt zijn geworden.

Het einde. In het begin van de jaren 1970 werd hij langere tijd ziek, en moest zijn onderwijs door anderen overgenomen worden. Op zijn verzoek volgde ontslag per 1 September 1974. Hij overleed te Groningen op 14 Februari 1988.

NIEUWSBLAD van het NOORDEN 18 FEBRUARI 1988

Publicaties van W. Verdenius:

  • On generalized Gauss sums. Handelingen van het XXXIe Nederlands Natuur- en Geneeskundig Congres (1949) 93-94 (Reviewer: N.G. de Bruijn)
  • On the number of terms of the square and the cube of polynomials. Indagationes Mathematicæ 11 (1949) 459-465 (Reviewer: P. Erdös)
  • On problems analogous to those of Goldbach and Waring. Indagationes Mathematicæ 11 (1949) 255-263 (Reviewer: P.T. Bateman)

Publicaties van W. Verdenius op MathSciNet

Mathematics Genealogy Project voor W. Verdenius

[HWB en HSVdS December 2018]