Johann Bernoulli Stichting voor de Wiskunde te Groningen

Adriaan Isak van de Vooren 1919-2007

Adriaan Isak van de Vooren (The Hague 1 March 1919 - Haren 4 Mei 2007) was a professor at the University of Groningen between 1958 and 1984.

Adriaan Isak van de Vooren werd op 1 maart 1919 te 's Gravenhage geboren. Na aldaar in 1935 het einddiploma H.B.S.-B te hebben behaald, begon hij de studie voor natuurkundig ingenieur aan de Technische Hogeschool te Delft. In 1939 werd hij assistent van Prof. Kronig, hoogleraar in de theoretische natuurkunde. In juli 1941 legde hij zijn ingenieursexamen af, waarna hij per 1 oktober 1941 in dienst trad van het Nationaal Luchtvaart Laboratorium te Amsterdam. Gedurende de tijd, dat hij aldaar werkzaam was, verschenen van zijn hand talrijke publicaties over aero-elastische verschijnselen [o.a. over het flutterprobleem en over remousbelasttng], over instationnaire aerodynamica en over dynamische stabiliteit van vliegtuigen. In 1952 promoveerde hij cum laude tot doctor in de Technische Wetenschappen bij Prof Dr. Ir. A. van der Neut en Prof Dr. S. C. van Veen op een proefschrift getiteld: Theory and Practice of Flutter Calculations for Systems with Many Degrees of Freedom. Bij het Nationaal Luchtvaart Laboratorium werd hij in hetzelfde jaar benoemd tot leider van de sectie voor Flutter en Algemene Stromingsleer. In 1955 maakte hij als consultant voor de Advisory Group for Aeronautical Research and Development van de Noord Atlantische Verdrags Organisatie een reis van twee maanden door de Verenigde Staten, waarbij voor verschillende universiteiten en iaboratoria voordiachten werden gehouden. In 1956 werd hij aan de Technische Hogeschool te Delft benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de afdeling der Scheeps- en Vliegtuigbouwkunde om onderwijs te geven in de trillingen der vliegtuigconstructies. Hij aanvaardde dit ambt op 1 September 1956 en hield op 3 oktober 1956 zijn inaugurele rede, getiteld: Over opgeloste en niet-opgeloste aeroelastische problemen. In 1958 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar in de toegepaste wiskunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen, welk ambt hij op 1 September 1958 aanvaardde en waar hij op 10 februari 1959 zijn inaugurele rede: Over enkele aspecten van de toegepaste wiskunde uitsprak. Gedurende de cursus 1958-1959 zette hij op verzoek van de Technische Hogeschool te Delft zijn colleges aldaar voort met een leeropdracht. Hij is adviseur van het Nationaal Luchtvaart Laboratorium. TO BE CONTINUED ...

Literatuur over A.I. van de Vooren:

Publicaties van A.I. van de Vooren:

Publicaties van A.I. van de Vooren op MathSciNet

Mathematics Genealogy Project voor A.I. van de Vooren

[HWB en HSVdS Augustus 2018]