Johann Bernoulli Stichting voor de Wiskunde te Groningen

Johann Bernoulli lezing 13

(dinsdag 23 maart 2004)

Bart de Moor (Katholieke Universiteit Leuven)

Systems biology: A new mathematical frontier

Laudatio: Jan Willems (Katholieke Universiteit Leuven)

Poster