Johann Bernoulli Stichting voor de Wiskunde te Groningen

Johann Bernoulli lezing 4

(donderdag 20 april 1995)

Hendrik Lenstra (University of California, Berkeley)

Wiskunde en Onbegrip

Deze voordracht, die zich richt tot een algemeen publiek, houdt zich bezig met het eigen onbegrip dat de professionele wiskundige ten deel valt, de middelen waarmee deze bestrijdt, en het verblijden dat hem bevangt als hij hiermee succes heeft.

Laudatio: Marius van der Put (Rijksuniversiteit Groningen)

Slides, Poster

In 1995 was het driehonderd jaar geleden dat Johann Bernoulli naar Groningen kwam. Dit feit werd herdacht met de tentoonstelling "Een complexe familie: Bernoulli & Zn., in wiskunde en natuurkunde sinds 1695" in het Universiteitsmuseum. Op 20 en 21 april van datzelfde jaar werd het 31-ste Nederlands Mathematisch Congres in Groningen gehouden. De openingsvoordracht werd gehouden door Henk Bos (Universiteit Utrecht) en was getiteld: "Johann Bernoulli over exponentiële krommen, ca 1695." De vierde Johann Bernoulli lezing was onderdeel van dit congres.