Johann Bernoulli Stichting voor de Wiskunde te Groningen

De reeks Johann Bernoulli lezingen werd begonnen in het studiejaar 1991-1992. Elke Johann Bernoulli lezing wordt voorafgegaan door een laudatio, waarin het werk van de spreker wordt toegelicht; soms is er ook een historische inleiding. Verschillende lezingen, laudatios en inleidingen zijn verschenen in het Nieuw Archief voor de Wiskunde (NAW). Van de niet gepubliceerde voordrachten zijn hier samenvattingen te raadplegen.

Johann Bernoulli (Basel 1667-Basel 1748) was een opmerkelijke wiskundige. Kort na 1690 zorgde hij samen met zijn broer Jakob en met L'Hospital voor een doorbraak van de differentiaal- en integraalrekening, die Leibniz eerder in enkele moeilijk te begrijpen artikelen had ingevoerd. Bernoulli was een goed didacticus en een meester in het formuleren en oplossen van fundamentele problemen, maar opmerkelijk was ook de absolute zekerheid waarmee hij voor een leven als wiskundige koos. Tegen de wil van zijn vader ging hij het vak studeren en toen hij niet in Basel aan de slag kon komen trok hij met vrouw en kind in 1695 naar Groningen waar hij tien jaar zou blijven. Johann Bernoulli was een markante en tragische persoonlijkheid; zijn leven wordt gekenmerkt door grote productiviteit, maar ook door vele conflicten met vakgenoten, andere wetenschappers en theologen.